16.4.2019

ICM POSITION STATEMENT – KOJENÍ

Na stránkách Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) můžete nalézt odkaz na „ICM Position Statements“. Jedná se o oficiální vyjádření konfederace k různým tématům týkajících se nejen porodní asistence, ale také zdraví matek a novorozenců či širších socio-ekonomických otázek. Tato vyjádření jsou spolu s doporučeními, které konfederace vydává pro své členy, odrazem přesvědčení a principů ICM.

V rámci projektu Úřadu vlády jsme přeložily několik zásadní vyjádření ICM. Mezi jinými stanovisko konfederace k otázce kojení.

Vyjádření ICM „Breastfeeding“ v angličtině.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010