Začít znovu (2019 – 2021)

Cílem projektu je inovace systému péče o rodiny, které očekávají příchod dítěte se život limitujícím onemocněním a rodičům, kterým zemřelo dítě v období kolem porodu. Společně s dalšími expertkami a experty pracujeme na rozvoji systému péče o tyto  rodiny tak, aby výsledkem byla její lepší dostupnost a návaznost, která přispěje ke zpracování dopadu traumatu ze ztráty.

V projektu se také zaměřujeme na potřeby všech dalších profesí, které se na péči o tyto rodiny podílí.
Ve společné práci je vzájemně ještě více propojujeme, kromě jiného i za účelem vzniku funkčních regionálních sítí návaznosti péče. Řešíme vznik metodického rámce péče a podpory, i praktickou pomoc vybraným zdravotnickým zařízením (a zejména porodnicím) s přípravou jejich personálu a vhodného prostředí.

U profese porodních asistentek je záměrem řešitele projektu připravit je na trvale udržitelné poskytování služeb psychosociálního charakteru i na krizovou práci s klientkami procházejícími traumatem.

 

Cílovými skupinami projektu jsou:

  • rodiny zasažené ztrátou dítěte v prenatálním a perinatálním období,
  • zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci: zejména zdravotnická zařízení a jejich pracoviště porodnic,
  • zaměstnankyně a členky UNIPA,
  • odborná veřejnost – zejména všichni další aktéři zapojeni do kontaktu a péče s rodinami zasaženými ztrátou dítěte v období kolem porodu, např. lékaři, psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, duchovní, ale také studenti/studentky medicíny a porodní asistence. Z institucí profesní organizace, zdravotní pojišťovny, úřady práce, matriky, atd.,
  • široká veřejnost – např. blízcí příbuzní pozůstalých, jejich přátelé a široká laická veřejnost.

Aktivity projektu:

Všechny aktivity projektu vychází z principů metodiky Human Centered Design (HCD).

 

Pro bližší informace se obracejte na kontaktní osobu projektu:
Andrea Forberger
koordinátorka aktivit pro cílovou skupinu
forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011581
Doba realizace: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2021
Místo realizace: vybrané kraje ČR


Naší práci na projektu můžete sledovat na nově založeném blogu

Unie porodních asistentek se právě vydala na velkou cestu. V projektu Začít znovu chceme hledat cesty podpory pro rodiny, které mají zkušenost s prenatální nebo perinatální ztrátou. Moc si vážíme všech, kteří tyto rodiny už podporují a kteří s námi v posledních měsících sdíleli své zkušenosti.

Chceme, aby všechno, co uděláme, sloužilo co nejširší skupině odbornic a odborníků. Proto budeme vše, co uděláme sdílet na našem blogu. Připojte se k nám a sledujte příspěvky, které budeme jednou za dva měsíce zveřejňovat.

BLOG a více informací

Průvodcem na této cestě nám bude Pábení.cz a Roman Hřebecký. Moc děkujeme za podporu.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
 

Aromaterapie v porodnické praxi

25. září - 26. září

%d bloggers like this: