5.11.2021

Potřeba existence linky pro zdravotníky provázející rodiče při perinatální ztrátě se potvrdila

Projekt Začít znovu zaměřený na zlepšení péče o rodiny zasažené perinatální ztrátou provázel Unii porodních asistentek od října 2019 do března 2021. Projekt skončil, ale web perinatalniztrata.cz a telefonní linka pokračují dál.

Původním záměrem bylo vytvořit službu, která by pomáhala rodičům projít respektujícím a podporujícím způsobem perinatální ztrátou (tj. dobou okolo úmrtí dítěte). Výzkumem jsme zjistili, že takové služby už v České republice existují. Čeho se ale nedostává, je jejich přehled, provázanost a dostupnost informací, které chybí jak rodičům, tak zdravotníkům, kteří jsou hlavními poskytovateli péče při perinatální ztrátě.

Proto jsme naši službu změnili na informační podporu pro zdravotníky, kteří pečují o rodiče při perinatální ztrátě. Všechny důležité informace najdou na webu www.perinatalniztrata.cz a mohou také zavolat na specializovanou telefonní linku, kde jim poradí či pomohou vyškolené poradkyně. Web ani linka primárně necílí na rodiny zasažené perinatální ztrátou. Služba je však designovaná tak, aby i rodiny – pokud se na web či k hovoru na lince dostanou – získaly užitečné informace předávané srozumitelnou a nezraňující formou.

Projekt byl unikátní propojováním odborníků napříč profesemi, které pracují s rodinami při perinatální ztrátě. V expertním týmu, jenž pomáhal rozvíjet myšlenky projektu, se sešli porodní asistentky, lékařky/i odbornosti gynekologie, neonatologie, psycholožky a psychoterapeutky, sociální pracovníci, pedagožky, krizové interventky, duly, zástupci neziskových organizací přímé pomoci a podpory, ale i ženy, které samy prošly ztrátou miminka. Abychom podpořili vzdělávání zdravotnických pracovníků a povědomí o projektu mezi odborníky, uspořádali jsme několik webinářů, kterých se zúčastnilo přes 100 osob z řad odborné veřejnosti. V tématu jsme vyškolili také přes 100 studentek porodní asistence.

Informační linka je v provozu od prosince 2020. Jedná se o novou službu. V České republice je dosud ve zdravotnictví poměrně nezvyklé využívat telefonní linku jako zdroj informací a podpory. Začínají se však objevovat první hovory od zdravotníků i organizátorů péče. Proběhlé telefonní hovory řešily jak akutní situace nečekaného úmrtí miminka při porodu v porodnici, tak související témata v rámci následné péče o rodiny.

Linku využila například porodní asistentka přímo v akutní situaci, kdy do porodnice přišla rodina, jejíž miminko v těle ženy již nežilo. Linka pomohla porodní asistentce orientovat se v nabídce dostupné podpory pro rodiny. Na linku též volala porodní asistentka po těžké zkušenosti provázení při ztrátě. „Pro porodní asistentky může být zásadní pomocí, když se mohou v nečekané situaci ztráty rychle obrátit na odbornou pomoc a dozvědět se, jak nejlépe rodinu podpořit a jaké praktické záležitosti je třeba vyřešit,“ říká Marie Rumlenová, koordinátorka linky. Magdaléna Ezrová, prezidentka Unie porodních asistentek, doplňuje: „Zároveň jim tato služba pomáhá snadněji překonat nastalou situaci, a chrání je tak například před syndromem vyhoření.“

Jeden takový hovor s porodní asistentkou nás inspiroval k vytvoření podpůrných materiálů pro zdravotníky, které lze využít přímo na pracovišti v situaci perinatální ztráty. Karty komunikace jsou pomocnou příručkou pro provázení rodiny bezprostředně při ztrátě v porodnici. Příručka o zástavě laktace dodává citlivým způsobem informace buď pro pečující osoby, nebo přímo pro ženu, která po smrti miminka potřebuje zastavit tvorbu mateřského mléka. Materiály jsou bezplatně k dispozici ke stažení v elektronické podobě na webu perinatalniztrata.cz a nebo je možné je objednat v tištěné podobě v eshopu UNIPA.

Při úmrtí miminka je velmi důležité, aby se rodina s dítětem mohla rozloučit tak, jak potřebuje; aby jim zdravotnický personál nabídl podporu při truchlení a také dostatek času. Jelikož čas s miminkem je největším darem pro rodiče, rozhodli jsme se pořídit dvě „chladicí kolébky“. Chladicí systém FlexMort CuddleCot je schopen bezhlučně vychladit přenosný košík, dětskou postýlku nebo kolébku libovolné velikosti a umožňuje tak rodičům, aby se svým mrtvým dítětem mohli strávit více času. Tato dvě zařízení UNIPA bezúplatně zapůjčila Neonatologickému oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc a porodnímu sálu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Díky CuddleCotu mohly hned první noc po jeho předání porodní asistentky ve Zlíně poskytnout čas k rozloučení prvním rodičům, a tím jim pomohly lépe projít nelehkou situací.

Předání kolébek ve Zlíně: Mgr. Kateřina Slováčková, vrchní sestra Gyn-por odd., Ivana Cvičková, staniční sestra Porodních sálů, Bc. Tereza Zachová, viceprezidentka UNIPA, Mgr. Markéta Královcová, DiS., nadační fond Klíček, Ing. Andrea Forberger, koordinátorka projektu Perinatální ztráta, Gabriela Haleňáková, porodní asistentka

 

Obrázek kolébky z webu flexmort.com.

 

Jsme v kontaktu se všemi porodnicemi v České republice a oslovujeme také další pracoviště, která se situací ztráty miminka pracují, jako jsou záchranné služby, krizové linky, ambulantní gynekologie apod.

K tomu, aby mohla být služba dlouhodobě poskytována a rozvíjena, hledá UNIPA další možnosti financování.

 

UNIPA – Unie porodních asistentek

www.unipa.cz

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací sdružující porodní asistentky a studentky porodní asistence v České republice. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence
v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Kontakt

Lidka Weinzettl, výkonná ředitelka, tel.: +420 721 448 799, e-mail: weinzettl@unipa.cz

Tereza Zachová, radní pro vztahy s veřejností, tel.: +420 737 081 240, e-mail: zachova@unipa.cz

Marie Rumlenová, koordinátorka linky, tel.: +420 731 471 883‬, e-mail: rumlenova@unipa.cz

 

Tady si můžete tiskovou zprávu stáhnout v pdf.

Můžete si přečíst také Závěrečnou evaluační zprávu projektu.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010