26.9.2021

Výzva k zapojení se do výzkumu do 30. 9. 2021 – pracovali jste v době pandemie v intenzivní péči?

Pokud jste v době pandemie pracovali v intenzivní péči, můžete se zapojit do projektu PEOpLE-C19, který je zaměřen na zhodnocení poskytování paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 v prostředí intenzivní péče.

Projekt PEOpLE-C19 cílí na všechny nelékařské zdravotnické pracovníky a lékaře v ČR, kteří poskytovali zdravotní služby pacientům s COVID-19 na jednotkách intenzivní péče. Projekt vznikl ve spolupráci LF MUNI Brno a 1. LF UK Praha a je oficiálně registrován na ClinicalTrials.gov (NCT04910243). Hlavním cílem projektu je popsat zkušenosti z praxe poskytování paliativní péče, včetně rozhodování v závěru života v době pandemie. Dalším cílem je analyzovat možné faktory, které byly pro zdravotnické pracovníky zdrojem stresu. Výsledky budou sloužit k podpoře vhodných edukačních aktivit a rovněž dalšího výzkumu v oblasti paliativní péče v kontextu poskytování intenzivní péče. Projekt je podpořen MZ ČR, odbornými lékařskými společnostmi (např. ČSARIM, ČSIM aj.) i nelékařskými profesními společnosti (ČAS, UNIPA, CKPA aj.) a asociacemi vzdělavatelů (např. AVVNZP), které nejen udělily odbornou záštitu projektu, ale zároveň napomohou ve zprostředkování a distribuci odkazu k elektronickému dotazníku k cílové populaci výzkumu (lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům v ČR, kteří v době pandemie pracovali na intenzivní péči). Budeme rádi, pokud dotazník rovněž vyplníte, pokud jste v době pandemie pracovali v intenzivní péči, anebo budete sdílet odkaz na dotazník zde.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010