3.5.2023

Odepření informací o porodnictví v ČR před Ústavním soudem neobstálo

Ústavní soud dal ve středu 19. 4. 2023 za pravdu Anně Škvorové, která se snažila domoci toho, aby statistiky o počtech porodů a jednotlivých zákrocích v konkrétních nemocnicích bylo možné získat od Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Jinými slovy, aby si každý mohl udělat obrázek o tom, kolik a jakých zákroků dané zařízení provádí.

ÚZIS několik let odmítal vyhovět žádosti Škvorové o data z porodnic, u nichž by nebyly anonymizované názvy jednotlivých zařízení.
Argumentoval, stejně jako později ministerstvo zdravotnictví, tím, že jej váže zákon. „Zákon umožňuje omezit přístup k informacím, ale jsou z něj výjimky. Ale ÚZIS si to vyložil příliš široce. Stěžovatelku odkázal, aby si sama data u jednotlivých porodnic zjistila. Tím svou roli nesplnil,“ řekl po vyhlášení nálezu soudce zpravodaj Jiří Zemánek.

Podle něj měla žena zájem o úplné a pravdivé informace. „Rozhodně jsme neakceptovali důvod, který byl za odmítnutím žádostí stěžovatelky skrytý, sice takový, že by to (zveřejnění informací) mohlo dehonestovat porodnice. Pravda a skutečnost nemůžou být dehonestující,“ upozornil Zemánek.

„Pro svobodnou volbu poskytovatele péče potřebují rodiče mít předem dostatek dobrých informací. Dnes není možné se dostat ani k základním datům o zákrocích na daném pracovišti, jsou jen v anonymizované podobě. Chci, aby data byla zveřejňována ve vztahu ke konkrétnímu pracovišti. A důvodů je vícero. Jako porodní asistentka podporuji ženy a rodiče v jejich rozhodování. Ochraňuji jejich práva. Domnívám se, že mají právo na tyto informace. Jeden z prvních bodů Mezinárodního etického kodexu porodních asistentek zní ‚Porodní asistentky podporují právo žen/rodin na aktivní účast při rozhodování o své péči‘,” říká Anna Škvorová – porodní asistentka.

Zdroje a další články k tématu:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ustavni-soud-data-nemocnice-zverejnovani-konkretni-zarizeni.A230419_094513_domaci_mls?
https://www.usoud.cz/aktualne/odepreni-informaci-o-porodnictvi-v-ceske-republice-pred-ustavnim-soudem-neobstalo?fbclid=IwAR3qT9eMFeTXN-FAoCWDEw0z3pNGJYdaI_vnID1Z267CGvrhNiCllee_bUk
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/porodnice-porody-cisarske-rezy-ustavni-soud-ministerstvo-zdravotnictvi-uzis_2304200827_ank
https://denikn.cz/minuta/1129012/
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/vinohradska-12-jan-cibulka-ustavni-soud-zdravotnicka-data_2304260600_pj

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010