30.6.2023

Vyjádření UNIPA k účasti Hnutí pro život na kongresu České gynekologické-porodnické společnosti ČLS JEP v Karlových Varech

“Nesoudíme, pomáháme” je pozitivní, líbivé heslo organizace Hnutí pro život, jež si za cíl klade pomoc ženám, které nečekaně otěhotní a zvažují podstoupit umělé přerušení těhotenství (interrupci). Má k dispozici poradenskou linku, pořádá protipotratové pochody a svoji práci nyní prezentovala i na kongresu České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) v Karlových Varech, která proběhla na začátku června. Měla by mít taková organizace prostor na vědecké konferenci? 

 

Unie porodních asistentek (UNIPA) nerozporuje, že je ročně mnoho žen zaskočeno neplánovaným těhotenstvím. Smyslem tohoto vyjádření rozhodně není zlehčování pozice těchto žen. Jsme si vědomi toho, že k rozhodnutí pro interrupci je často vede nedostatek podpory a pomoci jak od nejbližší rodiny, tak širšího okolí. Tyto ženy určitě potřebují nejen odbornou pomoc, ale i respekt ke svému konečnému rozhodnutí. 

Hranice mezi pomocí a cílenou manipulací k zachování těhotenství za každou cenu je však velmi tenká. Není pochyb, že Hnutí pro život tuto hranici překračuje. Na pochodech, jež organizace pořádá, se objevují slogany jako “Potrat je vražda” nebo “Gynekologové, nebuďte nájemnými vrahy!”.  Je tedy k zamyšlení, s jakým cílem se tato organizace odborné lékařské konference zúčastní.

“Právo rozhodovat o svém těle, svém životě, musí být dle mého povýšeno nad zájmy kohokoliv jiného. Ať už se jedná o zdravotníky nebo o Hnutí pro život. Jako profesionálce mi přísluší poskytnout každé ženě péči, odbornou radu, respekt. Hnutí pro život, které otevřeně bojuje za práva a život každého počatého dítěte, ale překračuje tenkou hranici, která leží mezi skutečnou pomocí ženám v těžké situaci a manipulací těchto žen. A to manipulací nejen s jejich rozhodnutím, zda interrupci podstoupit, ale i manipulací s jejich emocemi, které mohou cítit poté, co se pro interrupci rozhodly. Jedná se především o podporování pocitu viny, selhání, dokonce zabití. Takové jednání jako zdravotnice nemohu podporovat a na odborné konferenci by nemělo mít prostor. Pokud chceme toto téma řešit, pak v rovině odborné, a nikoliv v rovině emocionálně zabarvených příběhů, které se nedají ani nazývat kazuistikami,” vyjádřila se prezidentka Magdaléna Ezrová, která na kongresu ČGPS sama přednášela. 

V České republice má žena možnost podstoupit ukončení těhotenství na základě vlastního rozhodnutí do 12 týdnů od poslední menstruace, ze zdravotní indikace do 24. týdne. UNIPA plně respektuje právo žen na sebeurčení, tedy i jejich právo na podstoupení interrupce. Legální a dostupné potraty a dostupná antikoncepce pomáhají snižovat dlouhodobě počet ukončení těhotenství a zvyšují bezpečnost samotných interrupcí. V zemích, kde jsou potraty omezené nebo zakázané, ženy volí jiné cesty, jak potratu dosáhnout, a často za to platí i svým životem. 

UNIPA tedy považuje za značně alarmující, že se pod přednáškou určenou pro zdravotníky, jež měla název “Péče o pacientky při riziku těhotenských ztrát”, skrývala propagace konzervativní protipotratové organizace. 

“Mrazí mě, že na odborné konferenci dostala takto směřující organizace vůbec prostor. Myslím, že Hnutí pro život opakovaně ukazuje, jak ve skutečnosti o potratové politice smýšlí. Bylo to zřejmé například v okamžiku, kdy se vymezili proti zasílání nouzové antikoncepce pro znásilněné ženy na Ukrajinu a místo toho jim chtěli poslat houkadla a pepřáky,” připomíná kauzu z loňského roku viceprezidentka UNIPA Veronika Hažlinská. 

UNIPA chce upozornit na to, že napojení ultrakonzervativní organizace, jako je Hnutí pro život, k odborným lékařským organizacím je přinejmenším znepokojivé. Ideologické omezování práva na potrat, které začíná podanou rukou a nevinně se tvářící manipulací, může vést v průběhu několika málo let k úplnému zákazu potratů. Je to krok směrem k polské potratové politice, krok směrem k omezování práv a nebezpečí pro ženy. 

 

Za Unii porodních asistentek

 

prezidentka Magdaléna Ezrová

viceprezidentka Veronika Hažlinská

viceprezidentka Ivana Königsmarková

viceprezidentka Hana Hornychová

viceprezidentka Andrea Bučková

 

Vyjádření ve formátu PDF ke stažení zde

Více informací k této kauze si můžete přečíst například ZDE.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010