20.12.2023

Spoluzakladatelka Unipy a významná česká porodní asistentka Ivana Königsmarková má Cenu zmocněnkyně pro lidská práva 2023

Spoluzakladatelka Unipy a významná česká porodní asistentka Ivana Königsmarková obdržela v pondělí 11. prosince 2023 ocenění Klára Šimáčková Laurenčíková – zmocněnkyně vlády pro lidská práva za advokační činnost v oblasti porodní asistence a celkově v oblasti péče o ženu a dítě.

Kolegyni Ivaně tímto gratulujeme!

Také jí velice děkujeme za neutuchající práci, již po mnoho let vykonává pro to, aby se ženám v České republice rodilo lépe a aby rodily zdravou populaci. Jak sama připomněla ve své děkovné řeči, „to, jak se dneska rodíme, tak budeme zítra žít a tak bude vypadat celá naše společnost.“ Též připomněla, že těhotné, rodící a rodiny v šestinedělí nejsou nemocné, mělo by tedy s nimi být zacházeno jako se svéprávnými a měla by být respektována jejich práva a porodní přání.

V rámci nominačního procesu prvního ročníku Ceny zmocněnkyně vlády pro lidská práva se sešlo přes 100 silných nominací, jednotlivců i organizací, kteří nejsou lhostejní k životům druhých a svou aktivitou podporují ty, jež to potřebují. Porota pečlivě a upřímně posuzovala každou nominaci. Při tvorbě finálního seznamu laureátů porota brala v úvahu devět kritérií: výjimečný přínos pro lidská práva, dlouhodobý a trvalý vliv, inovace a originalitu, zapojení a angažovanost veřejnosti, otevřenost a transparentnost, respektování práv menšin a rozmanitosti, legitimnost a důvěryhodnost, schopnost být vzorem pro ostatní a spolupráci s dalšími organizacemi a sdílení know-how. Medailónky finálních laureátů na webu Vlády ČR viz zde. Slavnostní večer udílení ceny byl protentokrát zasvěcen oslavě lidských práv a práci laureátů v kruhu jejich nejbližších spolupracovníků či rodiny.

10. prosinec je mezinárodním Dnem lidských práv (Human Rights Day), kdy si připomínáme výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, která před 75 lety zakotvila naši rovnost v důstojnosti a právech. V tradici udělování cen hodlá kancelář zmocněnkyně pro lidská práva ČR pokračovat i v budoucích letech. Podpora a angažovanost nominujících, a samozřejmě občanské společnosti jako takové, jsou zde přitom nedocenitelné.

Video s krátkým proslovem I. Königsmarkové viz zde: https://www.facebook.com/unieporodnichasistentek/videos/340157092058300

Porodní zkušenosti nás formují na celý další život. Pojďme pečovat o sebe i o sebe navzájem. Pečujme o práva žen a dětí na důstojné, respektované a fyziologické těhotenství, porod a šestinedělí!

Mgr. Martina Přibyláková, Ph.D.
Výkonná ředitelka UNIPA
Executive Director UNIPA
tel. +420 728 776 275

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010