Načítám Akce

« Všechny Akce

Unie porodních asistentek Vás zve na

Cyklus vzdělávání: Péče porodní asistentky v komunitním prostředí v šestinedělí

Navigace pro Akce

Cyklus vzdělávání: Péče porodní asistentky v komunitním prostředí v šestinedělí

Čeká Vás poporodní péče zaměřená na integraci matky a novorozence v jejich přirozeném prostředí a podporu rodiny jako celku.

Cílem tohoto kurzu je připravit porodní asistentky na péči o ženu a dítě po porodu. Součástí semináře tedy bude péče o dítě a matku v prvních hodinách a dnech po porodu, tak i péče po ambulantním porodu, odběr novorozeneckého screeningu, laktační poradenství a další.
Kurz se skládá ze čtyř částí a z praxe s porodními asistentkami u klientek v jejich vlastním sociálním prostředí.

Kurz je určen pro porodní asistentky s platnou registrací na příslušném krajském úřadu (v Praze na Magistrátu) nebo porodní asistentky, které do začátku kurzu proces registrace započaly.

Kurz není určen pro studentky porodní asistentce, duly a další profese.

 

Termíny a místo konání:

1.část: Péče o ženu/matku 1 – 26.1.-28.1. 2024, K3, Praha, Karlovo náměstí
2.část: Péče o novorozence – 23.2.- 25.2. 2024, K3, Praha, Karlovo náměstí
3.část: Laktačního poradenství, základy spánku kojence – 12.4.- 14.4. 2024, Prostor 8, Praha, Vinohrady
4.část: Praktická část s porodní asistentkou – dle domluvy
5.část: Péče o ženu/matku a novorozence + sdílení zkušeností z praxe – 31.5.-1.6. 2024, Prostor 8, Praha, Vinohrady

Vždy v pátek: 13:30 příchod, registrace, 14:00 začátek, 19:00/19:30 konec

Vždy v sobotu: 9:00 příchod, registrace, 9:30 začátek kurzu, 17:00/17:30 konec

Vždy v neděli: příchod, registrace, 9:30 začátek kurzu,  14:00 konec 

Lektoři:

Bc. Markéta Scott Gasparová 

Narodila jsem se 24.4.1975. V roce 2003 jsem dostudovala obor všeobecného ošetřovatelství na RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) a poté pracovala jako registrovaná zdravotní sestra na chirurgii a akutní pooperační péči v Hobartu, v Tasmanii. Je možné, že mne vlastní zkušenost těhotné ženy, ze které se stává matka, a péče o novorozence inspirovala k dalšímu studiu. Tato touha mne zavedla na Univerzitu v Tasmanii, kde jsem nastoupila na postgraduální studium porodní asistence, které jsem v roce 2008 dokončila. Do roku 2012 jsem pracovala v porodnici a porodním centru v RHH ( Royal Hobart Hospital). Po mnoha letech strávených v zahraničí jsem se v roce 2012 vrátila zpět do naší krásné České republiky. Měla jsem tenkrát v náruči 3 měsíce starou dcerku. Moje třetí děťátko. Pomalu jsem se adaptovala a vydala se cestou komunitní porodní asistentky, která pracuje v modelu kontinuální péče o ženu a dítě. České porodnictví jsem poznala zblízka v porodnici v Rakovníku, kde jsem téměř 5 let pracovala. Propojovala jsem péči v komunitě s péčí v porodnici. Jsem členkou Unie porodních asistentek, protože věřím v autonomii a jedinečnost naší profese. Tato organizace nám dává hlas a sílu, sjednocuje nás a reprezentuje v mezinárodním světě. Přijala jsem roli delegátky a podílím se na reprezentaci naší organizace v ICM a EMA.

 

Bc. Martina Suchardová

Jmenuji se Martina Suchardová a komunitní porodní asistentkou jsem osm let. Za tu dobu jsem provedla kontinuální péčí (předporodní poradny, porod a následná poporodní péče) skoro pět set žen, větší polovina porodila v domácím prostředí s výbornými výsledky. Mým krédem je poskytovat zdravotní péči profesionálně a empaticky, která je založena na oboustranné důvěře. Ve své praxi využívám nejnovějších poznatků vědy, ale i moudrost tradičního umění porodních babiček. Před dvěma lety jsem získala smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven, a tak mohu poskytovat péči i v našem zkostnatělém zdravotním systému.

 

MUDr. Peremská

 

MUDr. Vojtěch Bodnár

“Pracuji jako lékař na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc od roku 2015, kdy jsem ukončil studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Naše oddělení je jedním ze sítě 12 perinatologických center v České republice, pečujeme o fyziologické novorozence a také o novorozence s jakoukoliv komplikací. Dosáhl atestace z Dětského lékařství i z Neonatologie. V současné době studuji Ph.D. studium s tématem Perinatální asfyxie. Absolvoval jsem kurz Newborn life support dle guidelines z roku 2015 pořádaný Evropskou resuscitační radou. Od roku 2018 se věnuji výuce porodních asistentek na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučujeme mimo jiné i resuscitaci novorozence.”

Mgr.Bc. Magdaléna Ezrová

porodní asistentka, prezidentka UNIPA

Bc. Jana Riedlová

porodní asistentka

Mgr. Bc. Kristina Zemánková

porodní asistentka a psycholožka, více informací o Kristině najdete tady

 

1. část: Péče o ženu/matku

Termín: 26.1.-28.1. 2024

Cílem této části kurzu je získání a rozšíření znalostí a upevnění dovedností v oblasti komplexní péče o ženu po porodu v období celého šestinedělí. Naučíte se identifikovat problémy a dozvíte se jak je řešit. Zvládnete podpořit přirozené fyziologické šestinedělí v sociálním prostředí ženy a při potížích ji předat na vyšší stupeň péče.

Obsah:

 • Šestinedělí jako období změny a adaptace (primipara / multipara).
 • Fyziologie šestinedělí (prvních 24 hodin, první týden, 2.-6. týden).
 • Komplikace / patologie v šestinedělí.
 • Péče zaměřená na individuální potřeby ženy a novorozence v jednotlivých fázích po porodu (např. porodní poranění, kardiovaskulární potíže, zavinování dělohy, krvácení,atd.).
 • Místo porodu a následná péče porodní asistentky (doma, ambulantní porod, předčasný odchod z porodnice, odchod po 72 hodinách).
 • Fyzioterapeutické aspekty z pohledu porodní asistentky.
 • Specifika poporodní péče o ženu po císařském řezu.
 • Praktické dovednosti + dokumentace + vybavení.

2. část: Péče o novorozence

Termín: 23.2.- 25.2. 2024
Lektorky/lektoři: MUDr. Bodnár, MUDr. Peremská

Cílem této části kurzu je seznámit vás s péčí o novorozence v raném období po porodu a v rámci celého šestinedělí. Dozvíte se o screeningových vyšetřeních a možných stavech, ke kterým může v tomto poporodním období u novorozence dojít a jak je řešit.

Obsah:

 • Jak správně a komplexně vyšetřit novorozence při prvním vyšetření po porodu- systematický postup a fyziologie.
 • Jak rozpoznat novorozence, který musí být vyšetřen pediatrem ( kardiovaskulární / respirační distress, infekce, hypoglycemie, SGA, apod.).
 • Jaká vyšetření by měla být provedena a jaký je jejich význam.
 • Jak zhodnotit novorozeneckou žloutenku + indikace k fototerapii.
 • Jaké léky by měl novorozenec užívat a proč / Novorozenecké preventivní programy – podávání vitaminu D+K, screeningové programy pro novorozence a kojence.
 • Péče o novorozence s porodním poraněním.
 • Strava novorozence – kojení a indikace dokrmu.
 • Péče o pokožku, oči, uši, genitál, pupeční pahýl.
 • Psychomotorický vývoj novorozence a malého kojence do 1. vzpřímení, podpora vývoje vhodnou manipulaci a nošením.
 • Projevy vrozených vad v novorozeneckém období.
 • Spolupráce s pediatrem.
 • Novorozenecký screening – způsob odběru.
 • Praktické dovednosti + dokumentace + vybavení.
 • Následná péče ( laktační poradenství, fyzioterapie, alternativní terapie apod.).

 

3. část: Laktační poradenství a základy spánku kojence

Termín: 12.4.- 14.4. 2024

Cílem této části kurzu je připravit vás na laktační poradenství jak po teoretické tak praktické stránce. Dozvíte se jak podpořit ženu v začátcích kojení a jak jaké jsou časté i méně časté potíže. Zvládnete jim nejen předcházet, ale budete vědět, jak je bezpečně vyřešit. Také se dozvíte, jaká jsou specifika spánku novorozence a kojence.

Obsah:

 • Historie kojení, co ovlivňuje náš současný pohled na něj.
 • Anatomie prsu.
 • Fyziologie kojení, jaká je funkce hormonů, benefity pro matku i dítě.
 • Mateřské mléko – jeho tvorba, složení, benefity MM a co nám říkají výzkumy.
 • Iniciace kojení a porod (od přirozeného vaginálního až po operativní).
 • Nejčastější obtíže v prvních dnech po porodu a později.
 • Jak souvisí kojení a spánek, základy o spánku novorozenců a kojenců.
 • Základy nošení a kojení dětí v šátku/nosítku.
 • Psychika ženy a jak ji kojení může pozitivně i negativně ovlivnit.

 

4. část: Praktická část s porodní asistentkou

Termín dle domluvy s porodní asistentkou

Před kurzem zveřejníme seznam porodních asistentek – mentorek, se kterými si můžete domluvit praktickou část kurzu. Oslovujeme je napříč Českem, tak aby jste nemusely cestovat daleko. Předpokládáme, že jedna porodní asistentka – mentorka – bude mít 1 – 2 kurzistky.

Obsah:

 • Minimálně 2 (ideálně 3) návštěvy u klientky/klientek spolu s porodní asistentkou – školitelkou.
 • Ideálně 2 – 5 samostatných návštěv u klientky.
 • Vyplnění pracovního portfolia a sebereflexe.
 • Zhodnocení návštěv spolu s porodní asistentkou – mentorka.

5. část: Péče o ženu/matku a novorozence

Termín: 31.5.-1.6. 2024

Cílem tohoto závěrečného setkání je rozšíření vědomostí o psychice žen a dětí v šestinedělí. Budeme se věnovat také tématům jako je životní styl, odpočinek apod. Shrneme všechny doposud probíraná témata tak, abyste si upevnily své znalosti. Probereme praktickou stránku poskytování péče v komunitě. Zreflektujeme celý průběh kurzu a společně se rozloučíme 🙂

Obsah:

 • Psychologická podpora a péče + identifikace traumatu / poporodní deprese.
 • Životní styl, strava, odpočinek, pohyb, sexuální život, apod.
 • Šestinedělí jako přechodová fáze v životě ženy.
 • Praktické dovednosti + dokumentace + vybavení.
 • Shrnutí celého kurzu, společné sdílení a upevnění znalostí.
 • Předání certifikátů a rozloučení.

Změna dílčích částí kurzu vyhrazena.

 

Cena:

platba do 31.12.2023

platba od 31.12.2023

členka UNIPA (běžné členství)

16500,-

19800,-

členka UNIPA (rozšířené členství)

15000,-

17500,-

Porodní asistentky, které nejsou členky UNIPA19500,-23400

Platbu je možné rozdělit na 2 splátky. Druhá nejpozději splatná do 30. března 2024.
Cena obsahuje kurzovné, skripta, pracovní portfolia, občerstvení, certifikáty.
Cena neobsahuje ubytování a dopravu.

Údaje pro platbu přes e-shop Vám odešleme po potvrzení přijetí Vaší přihlášky.

Stornopoplatky:
Do 30. 11. 2023 – 100% částky
Do 31. 12. 2023 – 80% částky
Do 14. 1. 2024 – 50 % částky
Od 15. 1. 2024 – 0 %

První, druhá a čtvrtá část kurzu je nenahraditelná. Pro získání certifikátu je nutné zúčastnit se alespoň ⅘ kurzu. Pokud se nebudete moci zúčastnit větší části kurzu, je možná náhrada daných víkendů v budoucnu, pokud se bude kurz konat.

Kapacita: 15-20 účastnic

Odborná garance:

Kurz je součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a získal odbornou garanci pro porodní asistentky.

Jak se můžete přihlásit:

 • přednost v přihlašování mají do 13.10. 2023 porodní asistentky a studentky porodní asistence s členstvím v Unii porodních asistentek

Důležité: pokud nejste členkou Unie porodních asistentek, ale máte zájem o členství, pošlete spolu s přihláškou na seminář i přihlášku ke členství a platí pro Vás jak přednost v přihlašování, tak výhodnější cena.

 

Přihláška na kurz

 

Vyplněnou přihlášku posílejte nejpozději do 20.1. 2024. Vaše přihláška je závazná. Po odeslání přihlášky Vám do 5 dnů pošleme e-mail s informacemi o rezervaci místa a link k platbě kurzu přes e-shop. Smluvní podmínky najdete zde a Kodex ochrany osobních údajů UNIPA zde.

Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail vzdelavani@unipa.cz.

V případě, že si přejete dostávat pozvánky na semináře e-mailem, vyplňte prosím tento formulář. Děkujeme.

 


Ilustrační fotografie pochází z fotoarchivu www.pexels.com. Portréty lektorů z jejich osobních archivů. Děkujeme!

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010