10.12.2022

Tisková zpráva UNIPA: Růží proti porodnickému násilí

 

 

Praha, 10. 12. 2022: Na Den lidských práv, 10. prosince 2022, vyvrcholilo 16 dní aktivismu proti násilí na ženách, které UNIPA zahájila vyjádřením solidarity obětem porodnického násilí účastí v globální kampani The Roses Revolution 25. listopadu. UNIPA jako profesní organizace porodních asistentek a studentek porodní asistence usiluje o respektující a bezpečnou péči o ženy a jejich děti v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím.

V pátek 25. listopadu 2022 se před Ministerstvem zdravotnictví sešly zástupkyně Unie porodních asistentek a veřejnost, aby se připojily ke globálnímu hnutí The Roses Revolution a vyjádřili položením růže solidaritu se ženami se zkušeností s porodnickým násilím.

“V mnoha zdravotnických zařízeních u nás zažívají ženy při porodu nedůstojné a poškozující zacházení, při kterém může docházet k porušování jejich práva na důstojnost a respektující péči, zároveň může být ohroženo jejich právo na život, zdraví, tělesnou nedotknutelnost a právo nebýt diskriminovány. Na druhou stranu můžeme s nástupem nové lékařské generace sledovat i rozšiřující se zlepšování kvality péče o ženu a její dítě i větší spolupráci napříč obory, s porodními asistentkami jako primárními poskytovatelkami péče,” vysvětluje situaci u nás ředitelka Ivana Antalová.

UNIPA provozuje poradnu porodních asistentek pro rodiče Rodím v klidu, která poskytuje odborné poradenství, jakož i podporu a kontakty na psychology a psychoterapeuty v případě, že dochází na straně ženy k vnímání násilí při poskytování služeb ze strany zdravotnického personálu.

“Na naší linku se obracejí ženy, které potřebují praktické rady v konkrétní situaci spojené s jejich mateřskou rolí. Někdy vychází najevo, že přestože se podrobují zdravotní péči, nedostává se jim odborné péče nebo informací, které by jim pomohly udělat dobré rozhodnutí. Každá žena je jiná a každá zasluhuje respekt a péči, která vychází z jejích konkrétních potřeb”, upřesňuje porodní asistentka Marie Vnoučková, která působí na lince Rodím v klidu.

UNIPA iniciovala v listopadu také vznik mezioborové platformy Aliance porodní asistence sdružující organizace, instituce, mediální partnery i jednotlivce. Hlavní partneři Aliance spolupracují na memorandu a konkrétních principech a postupech k eliminaci porodnického násilí. Aliance naváže vzděláváním na úspěšný právní a komunikační seminář k prevenci a řešení porodnického násilí, který se uskutečnil také v listopadu.

Viceprezidentka Ivana Königsmarková se společné s velvyslanectvími u nás zapojila též do celosvětové kampaně Orange The World u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách a dívkách, který si připomínáme každý rok 25. listopadu.

UNIPA dlouhodobě upozorňuje na problémy týkající se porodnického násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí, které je nedílnou součástí tématu násilí na ženách.

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Ivana Antalová, ředitelka UNIPA, antalova@unipa.cz, tel. +420 777 036 971
Ivana Königsmarková, viceprezidentka UNIPA, konigsmarkova@unipa.cz, tel. + 420 602 816 081

 

 

Tisková zpráva ke stažení v pdf

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010