25.11.2022

Tisková zpráva – Unie porodních asistentek chce shodu na principech porodní asistence

 

 

 

Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway

 

Praha, 21. 11. 2022: Díky poskytnuté dotaci z Norských fondů UNIPA realizuje projekt s názvem Rodím v klidu bez násilí, který si klade za cíl vytvoření Aliance porodní asistence. Ta bude v naší zemi zastřešovat partnery na poli péče o ženu, dítě a rodinu v souvislosti s porodem. Projekt podpoří i přímo nastávající a čerstvé rodiče.

V rámci Aliance budou nastartovány aktivity vedoucí k tvorbě principů a doporučených postupů odborné a respektující péče o ženu a dítě. Podpisem memoranda Aliance porodní asistence se signatáři zaváží k dodržování opatření vedoucích k eliminaci porodnického násilí.

„Velmi si vážíme poskytnuté dotace. Díky realizaci projektu se podaří vyvinout systém prevence porodnického násilí. Aliance bude tyto nástroje vytvářet a dále rozvíjet. Projekt rovněž pomůže rozšířit povědomí o existenci, formách a následcích tohoto násilí a možnostech jejich odstraňování.” říká Magdalena Ezrová, ředitelka UNIPY.

Důležitou součástí projektu budou vzdělávací celovíkendové kurzy a semináře, které se budou zaměřovat na různé skupiny setkávající se s rodícími ženami a jejich rodinami. Přičemž cílová skupina nejsou jen porodní asistentky, ale je myšleno i na další zdravotníky, a to od personálu nemocnic až po záchranné služby.

Projekt si nedává za cíl pouze diskuzi v rámci odborné veřejnosti a její propojení skrze Alianci, rovněž myslí i na rodiče. Pro ně je připravena bezplatná linka Rodím v klidu. Tu mohou využít na dotazy týkající se období těhotenství, porodu, ale i poporodních témat, jako je například kojení. Linka funguje ve dvou formách, telefonické a online. Nejen vzhledem k uprchlické vlně z Ukrajiny, ale i pro potřeby cizinců dlouhodobě žijících v Čechách, bude linka a online poradna fungovat ve třech jazykových mutacích.

Tisková zpráva ke stažení

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010