5.9.2018

13. evropská regionální konference pro porodní asistentky a zdravotní sestry

Sdílíme pozvánku na

13. evropskou regionální konferenci pro porodní asistentky a zdravotní sestry

Termín: 8.-9. března 2019

Místo konání: Malta

Konference je skvělou příležitostí ke sdílení zkušeností, učení se od sebe navzájem, navázání nových přátelství a vybudování mezinárodních propojení. Je otevřena pro všechny porodní asistentky a zdravotní sestry, nezávisle na tom, z jaké země pochází.

Organizátoři konference do 30. listopadu 2018 uvítají abstrakty příspěvků od porodních asistentek a zdravotních sester, které by chtěly sdílet své vědomosti a zlepšit péči po celém světě. Podrobnější informace a přehled témat příspěvků najdete na letáku níže.

Pozvání jsme obdrželi od prezidentky The Malta Union of Midwives and Nurses – Marie Cutajar. Děkujeme.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010