11.11.2022

Tisková zpráva: Aliance porodní asistence – nový standard v porodní péči

Víkend 12.-13. listopadu 2022 bude v Toulcově dvoře v Praze patřit porodním asistentkám, lékařům a lékařkám z oboru porodnictví, dulám a dalším příznivcům humanizace českého porodnictví, aby našli společnou cestu vedoucí ke zlepšení předporodní, porodní a poporodní péče a k eliminaci všech prvků porodnického násilí, které se může při jejím poskytování objevit. Toto setkání se stane základním kamenem nově vznikající platformy Aliance porodní asistence, která bude v naší zemi zastřešovat partnery na poli péče o ženu, dítě a rodinu v souvislosti s porodem.
V rámci Aliance, která je realizována díky podpoře z Norských fondů, budou nastartovány aktivity vedoucí k tvorbě principů a doporučených postupů odborné a respektující péče o ženu a dítě. Podpisem memoranda Aliance porodní asistence se signatáři zaváží k dodržování opatření vedoucích k eliminaci porodnického násilí.

Mezi účastníky budou i zástupci a zástupkyně porodnic, které již zahájili cestu kultivace porodní péče konkrétními kroky a to realizací center porodní asistence. Například Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Bulovka a nově také Gynekologicko-porodnická klinika u Apolináře.

Na setkání bude představena nová kniha Gabriely Kontra “Porodem to začíná”, která se věnuje nejvýznamnější porodní asistence současné doby u nás Ivaně Königsmarkové a vychází u příležitosti jejího padesátého výročí na poli porodní asistence.

Celou akci strategického plánování pořádá Unie porodních asistentek, která je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Akce je pořádána za podpory projektu “Rodím v klidu bez násilí” financovaného z Norských fondů.

Tisková zpráva ke stažení

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010