20.11.2023

Souhlas jako základ – přednáška s diskusí na témata, která hýbou dobou i porodnictvím, 27.11.2023, Brno

Hermine HAYES-KLEIN,JD
mezinárodní expertka na informovaný souhlas a lidská práva v porodnictví

termín konání: 27.11.2023, 9:00 hod
místo konání: UKB B11/234, Kamenice 5

Přednáška je určena pro všechny, které zajímají níže uvedená témata

probíraná témata
– roli informovaného souhlasu a respektující komunikace při poskytování péče ve zdravotnické instituci
– změny lidskoprávního postavení ženy a „jejího těla“ během porodu v institucionálním zařízení
– potenciální kolize práv rodící osoby a kompetence zdravotníků při poskytování porodnické péče
– strategie pro sensibilizaci a osvětu laické i odborné veřejnosti v tématu tzv. porodnického násilí

Hermine HAYES-KLEIN
– právnička a obhájkyně reprodukční spravedlnosti a lidských práv žen, zakladatelka projektu Birth Rights Law
– expertka na informovaný souhlas a lidská práva na mezinárodní úrovni
– exponuje klíčová témata související s poskytováním institucionální reprodukční péče v americkém i mezinárodním
kontextu
– svou specializaci započala během výuky práv na Haagské univerzitě, kdy též řídila Výzkumné centrum pro reprodukční práva v Bynkershoek Institute
– organizovala šest mezinárodních konferencí o lidských právech při porodu v USA, Evropě, Jižní Africe a Indii

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010