10.4.2023

Proběhl kulatý stůl k hrazení poporodní péče

9. března 2023 pod záštitou Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády proběhl kulatý stůl k poporodní péči, který byl svolán v návaznosti na neshody ohledně zajištění systémové poporodní péče (viz otevřený dopis).

Moderovala ho Olga Richterová – místopředsedkyně Sněmovny, která témata péče o ženy a jejich rodiny zapáleně řeší už od vstupu do Sněmovny.

Za profesní organizace porodních asistentek byly přítomné Ivana Königsmarková (UNIPA), Eva Barešová (Česká komora porodních asistentek) a Petra Pařízková (ČSPA). Za Českou gynekologickou a porodnickou společnost byl přítomen Radovan Vlk.
Mezi řečnicemi, které mluvily o poporodní péči, byly naše členky: komunitní porodní asistentka Markéta Scott Gasparová a Martina Suchardová, kterým děkujeme za reprezentaci porodních asistentek a jejich role nejen v poporodním období.

Co se týká diskuze, bohužel se opět potvrdilo, že se s ČGPS na nutnosti péče o ženu po porodu neshodneme, protože k ní podle jejich výboru není medicínská indikace. Přitom jsme si v jedné z prezentací, které diskuzi předcházely, mohly poslechnout od lékaře Martina Lašťovičky, jak poporodní péče v Německu ovlivnila např. incidenci zánětů nebo abscesů v prsou.
Na druhou stranu ale z úst dalších přítomných lékařů – zástupců porodnic zaznělo, že se s výborem ČGPS v tomto neztotožňují a jsou více než ochotni hledat cesty, jak péči ženám zajistit. Z toho máme velkou radost.

Ukázat možný systém fungování a spolupráce přijely představit primářka a vrchní sestra z porodnice Třinec, kde za loňský rok 1/3 žen po porodu využila služeb návštěvy porodní asistentky. Díky za tyto příklady dobré praxe!

Děkujeme i psychiatru Antonínu Šebelovi za jeho práci v oblasti perinatálního duševního zdraví a pevně věříme, že budeme moci navázat spolupráci i v této oblasti a zajistit ženám třeba potřebný screening duševních chorob.

V neposlední řadě děkujeme Evě Zubec za to, že přišla mezi odborníky, úředníky a politiky vnést tu osobní zkušenost, ten důvod, proč vlastně musíme řešit zajištění poporodní péče. Držíme palce v projektu Císařovnám.

Další informace ke Kulatému stolu můžete najít na: https://www.facebook.com/chcisvojiporodniasistentku/posts/542555751298394.

Sepsala Veronika Hažlinská.

Přečíst si můžete také tiskovou zprávu zveřejněnou na stránkách MZČR: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-resi-dostupnost-hrazene-poporodni-pece/

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010