30.4.2019

Principy péče v porodní asistenci

Dokument Principy péče (pdf, 1,3 MB) má pomoci porodním asistentkám lépe se orientovat v péči, kterou poskytují ženám a dětem v období těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Dokument má informativní a doporučující charakter a informace v něm uvedené vycházejí především z nejnovějších doporučených postupů péče WHO, ICM a NICE, ale i další odborné literatury.

Principy péče jsou „živým dokumentem“, který se vyvíjel dlouhou dobu a jeho konečná verze bude podléhat neustálým revizím. Proto prosíme všechny, kteří mají jakékoli připomínky ke znění dokumentu, aby je zaslali na adresu ezrova@unipa.cz. Revize Principů péče je plánovaná na jaro 2020.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010