Supervize

Unie porodních asistentek pořádá pro své členky skupinovou supervizi v Praze, nově také připravuje skupinu v Brně. Nabízí také možnost pravidelných supervizních setkání on-line.

Supervize je v současné době věcí svobodné volby. Na rozdíl od sociálních pracovníků, nemají zdravotníci supervizi zařazenou jako povinnou součást celoživotního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že porodní asistence patří mezi pomáhající profese, je bezesporu i pro nás supervize vhodná.

Výhodou skupinové supervize je to, že na rozdíl od supervize individuální dodává skupině podpůrnou atmosféru. Každá členka skupiny se může podělit o své problémy, obavy a strachy a zjistit, že ostatní porodní asistentky čelí podobným situacím. Členky skupiny těží z reflexí, zpětné vazby a příspěvků svých kolegyň, stejně jako skupinové supervizorky. Také finančně je skupinová supervize přijatelnější než supervize individuální.

Co na supervizi řešíme:

 • Kazuistiky
 • Odborné, etické, právní problémy
 • Vztahy, postavení, kompetence porodních asistentek

K čemu by supervize měla přispět:

 • K profesnímu a osobnostnímu růstu
 • Hledání řešení v obtížných situacích
 • K větší bezpečnosti naší práce pro klientky i pro nás


Supervizní skupina v Praze

Tato skupina vstoupí od ledna 2021 již do dvanáctého roku své existence. S novým rokem otvíráme skupinu pro další zájemkyně. Pokud byste se chtěly ke skupině připojit, vyplňte prosím přihlášku.

Jak setkání probíhají:

Scházíme se každých šest týdnů vždy v pátek odpoledne v Praze. Setkání trvá dvě a půl hodiny. Pod vedením zkušené supervizorky Terezie Hradilkové řešíme odborná témata, to co nás v profesi potkává a s čím potřebujeme poradit nebo jen chceme sdílet s ostatními. V době nouzového stavu jsme se přesunuly do on-line prostoru. Zvládáme tedy obě tyto formy setkávání a můžeme je aktuálně volit.

V tomto roce měla skupina deset členek, maximum je čtrnáct. Členky skupiny jsou praktikující porodní asistentky ať již v porodnici nebo v komunitě.

Supervize je v pomáhajících profesích jedním z nástrojů k udržení profesionální úrovně a k prevenci vyhoření. Skupinová supervize je jednou z možností. Pokud nemáte vlastního supervizora/supervizorku můžete využít naši skupinu.

Pokud byste chtěly jakékoliv doplňující informace, napište nebo zavolejte Marii Vnoučkové: vnouckova@unipa, tel: 604121569.

ON-LINE supervize

 

On-line supervizní setkání se velmi osvědčila v době nouzového stavu v rámci linky Rodím v klidu, a proto je nabízíme dále všem našim členkám. On-line supervize zachovává výhody skupinové supervize naživo, výhodou setkání on-line je, že se můžete připojit přes telefon či počítač tam, kde právě pobýváte. ON-LINE supervize se koná zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, vždy v neděli od 19 do 21 hod. Skupina je určena pro členky UNIPA, není zatím otevřená studentkám. Pro vice informací o on-line supervizi kontaktujte Marii Rumlenovou (rumlenova@unipa.cz).

ON-LINE supervizemi provází Petra Michalová, která pro vás o sobě napsala pár řádků:

“Působila jsem a působím jako metodička a lektorka v sociálních službách a v sociální politice, lektorka primární prevence, učitelka sociální patologie, krizová interventka, supervizorka.

Cením si života ve všech jeho podobách, vysokou hodnotu má pro mě důstojnost člověka a respekt k druhému. Důležité je pro mě bezpečí, rovnováha moci, autonomie, svoboda. Věřím, že k dobrému cíli vede více cest. V supervizi považuji za zásadní bezpečí, vzájemné naslouchání, ocenění, podporu. Jsem přesvědčena, že cesta reflexe a sebereflexe je cestou ke zralosti, rovnováze a dobému životu. Supervize je pro mě prostorem ke vzájemnému dialogu a hodně se v ní učím – od kolegů i od účastníků.

Vzdělání:

 • VŠ studium sociální pedagogiky, teologie a sociální práce
 • výcvik v komplexní krizové intervenci
 • sebezkušenostní terapeutický výcvik zaměřený na trauma a jeho přenos (probíhá)
 • supervizní výcvik (probíhá)
 • výcviky v mediaci a v práci s osobním rozvojem adolescentů
 • krátkodobé tematické výcviky: práce s týmem, komunikace, etika”

Od června připravujeme nový běh online supervizí. Frekvence bude jednou za měsíc až dva, dle počtu přihlášených. Supervize budou zároveň tématicky zaměřené. Předplatné na 5 supervizí: 2000 Kč pro členky PA a 1500 Kč pro členky PA s rozšířeným členstvím

Nejbližší online supervize se uskuteční v neděli 13. června 2021 od 19 do 21 hodin.

Na Vaši první online supervizi je možné přijít ZDARMA – zkušebně.

Přihlášky pro členky pro rok 2021:

Praha – vyplňte prosím do 22. 1. 2021

ON-LINE supervize (2. běh od 13. června 2021)

Máte zájem o supervizi v Brně? Vyplňte tento formulář

Pokud byste chtěly organizovat ve Vaší lokalitě svou supervizní skupinu, rády se s Vámi podělíme o naše dosavadní zkušenosti.

Podpořte nás

Podpořte nás