Supervize

Unie porodních asistentek pořádá pro své členky skupinovou supervizi.  V Praze vstoupila již do šestého roku svého trvání a schází se v průměru 6 krát ročně. V současné době otevíráme novou skupinu v Brně. Během let se skupina několikrát obměnila. Rozšíření skupiny je možné vždy na začátku roku. Nově nabízíme možnost pravidelných supervizních setkání on-line. 

Supervize je v současné době věcí svobodné volby. Na rozdíl od sociálních pracovníků, nemají zdravotníci supervizi zařazenou jako povinnou součást celoživotního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že porodní asistence patří mezi pomáhající profese, je bezesporu i pro nás supervize vhodná.

Výhodou skupinové supervize je to, že na rozdíl od supervize individuální dodává skupině podpůrnou atmosféru. Každá členka skupiny se může podělit o své problémy, obavy a strachy a zjistit, že ostatní porodní asistentky čelí podobným situacím. Členky skupiny těží z reflexí, zpětné vazby a příspěvků svých kolegyň, stejně jako skupinové supervizorky. Také finančně je skupinová supervize přijatelnější než supervize individuální.

Co na supervizi řešíme:

  • Kazuistiky
  • Odborné, etické, právní problémy
  • Vztahy, postavení, kompetence porodních asistentek

K čemu by supervize měla přispět:

  • K profesnímu a osobnostnímu růstu
  • Hledání řešení v obtížných situacích
  • K větší bezpečnosti naší práce pro klientky i pro nás

Pro více informací o skupině v Praze pište Marii Vnoučkové (vnouckova@unipa.cz) a pro informace o skupině v Brně se obraťte na Janu Riedlovou (riedlova@unipa.cz).

ON-LINE supervize

On-line supervizní setkání se velmi osvědčila v době nouzového stavu v rámci linky Rodím v klidu, a proto je nově nabízíme od září 2020 všem členkám. On-line supervize zachovává výhody skupinové supervize naživo, výhodou setkání on-line je, že se můžete připojit přes telefon či počítač tam, kde právě pobýváte. ON-LINE supervize se bude konat vždy jednou měsíčně, v neděli od 19 do 21 hod. Skupina je určena pro členky UNIPA, není zatím otevřená studentkám.
Pro vice informací o on-line supervizi kontaktujte Marii Rumlenovou (rumlenova@unipa.cz).

Přihlášky pro členky pro rok 2020/2021:

ON-LINE – vyplňte prosím do 19. 9. 2020 přihlášku zde

Brno – vyplňte prosím do 15. 12. 2019

Praha – vyplňte prosím do 15. 12. 2019

Pokud byste chtěly organizovat ve Vaší lokalitě svou supervizní skupinu, rády se s Vámi podělíme o naše dosavadní zkušenosti.

Podpořte nás

Podpořte nás
 

Aromaterapie v porodnické praxi

25. září - 26. září