class="page-template-default page page-id-3076 page-child parent-pageid-476 theme-unipa woocommerce-no-js tribe-no-js mega-menu-main-menu"

Supervize

Unie porodních asistentek pořádá skupinovou supervizi pro porodní asistentky.  V Praze vstoupila již do šestého roku svého trvání a schází se v průměru 6 krát ročně. V současné době se začala scházet skupina v Brně. Během let se skupina několikrát obměnila. Rozšíření skupiny je možné vždy na začátku roku.

Supervize je v současné době věcí svobodné volby. Na rozdíl od sociálních pracovníků, nemají zdravotníci supervizi zařazenou jako povinnou součástí celoživotního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že porodní asistence patří mezi pomáhající profese, je bezesporu i pro nás supervize vhodná.

Výhodou skupinové supervize je to, že na rozdíl od supervize individuální dodává skupině podpůrnou atmosféru. Každá členka skupiny se může podělit o své problémy, obavy a strachy a zjistit, že ostatní porodní asistentky čelí podobným situacím. Členky skupiny těží z reflexí, zpětné vazby a příspěvků svých kolegyň, stejně jako skupinové supervizorky. Také finančně je skupinová supervize přijatelnější než supervize individuální.

Co na supervizi řešíme:

  • Kazuistiky
  • Odborné, etické, právní problémy
  • Vztahy, postavení, kompetence porodních asistentek

K čemu by supervize měla přispět:

  • K profesnímu a osobnostnímu růstu
  • Hledání řešení v obtížných situacích
  • K větší bezpečnosti naší práce pro klientky i pro nás

Pro více informací o skupině v Praze pište Marii Vnoučkové (marie.vnouckova@gmail.com) a pro informace o skupině v Brně se obraťte na Romanu Kramnou (porod.baba@gmail.com).

Pokud byste chtěly organizovat ve Vaší lokalitě svojí supervizní skupinu, rády se s Vámi podělíme o naše dosavadní zkušenosti.

Podpořte nás

Podpořte nás
 

Aromaterapie v praxi porodní asistentky

21. listopadu - 22. listopadu