Supervize

Unie porodních asistentek pořádá pro své členky skupinovou supervizi v Praze a v Brně. 

Supervize je v současné době věcí svobodné volby. Na rozdíl od sociálních pracovníků, nemají zdravotníci supervizi zařazenou jako povinnou součást celoživotního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že porodní asistence patří mezi pomáhající profese, je bezesporu i pro nás supervize vhodná.

Výhodou skupinové supervize je to, že na rozdíl od supervize individuální dodává skupině podpůrnou atmosféru. Každá členka skupiny se může podělit o své problémy, obavy a strachy a zjistit, že ostatní porodní asistentky čelí podobným situacím. Členky skupiny těží z reflexí, zpětné vazby a příspěvků svých kolegyň, stejně jako skupinové supervizorky. Také finančně je skupinová supervize přijatelnější než supervize individuální.

Co na supervizi řešíme:

  • Kazuistiky
  • Odborné, etické, právní problémy
  • Vztahy, postavení, kompetence porodních asistentek

K čemu by supervize měla přispět:

  • K profesnímu a osobnostnímu růstu
  • Hledání řešení v obtížných situacích
  • K větší bezpečnosti naší práce pro klientky i pro nás

 

Přečtěte si článek o supervizích od Hanky Hornychové, pravidelně se supervizí účastnící porodní asistentky, viceprezidentky UNIPA – ZDE


Supervizní skupina v Praze

Tato skupina vstoupí od ledna 2023 již do čtrnáctého roku své existence. S novým rokem otvíráme skupinu pro další zájemkyně. Pokud byste se chtěly ke skupině připojit, vyplňte prosím přihlášku, a to do 15. 1. 2023.

Jak setkání probíhají:

Scházíme se každých šest týdnů vždy v pátek odpoledne v Praze. Setkání trvá dvě a půl hodiny. Pod vedením zkušené supervizorky Terezie Hradilkové řešíme odborná témata, to co nás v profesi potkává a s čím potřebujeme poradit nebo jen chceme sdílet s ostatními. V době nouzového stavu jsme se přesunuly do on-line prostoru. Zvládáme tedy obě tyto formy setkávání a můžeme je aktuálně volit.

V tomto roce měla skupina deset členek, maximum je čtrnáct. Členky skupiny jsou praktikující porodní asistentky ať již v porodnici nebo v komunitě.

Supervize je v pomáhajících profesích jedním z nástrojů k udržení profesionální úrovně a k prevenci vyhoření. Skupinová supervize je jednou z možností. Pokud nemáte vlastního supervizora/supervizorku můžete využít naši skupinu.

Pokud byste chtěly jakékoliv doplňující informace, napište nebo zavolejte Marii Vnoučkové: vnouckova@unipa, tel: 604 121 569.

 

Supervizní skupina v Brně

Na konci roku 2021 byla zahájena pravidelně se setkávající supervizní skupina v Brně se supervizorkou Jolanou Buckovou. Pokud byste se chtěla do supervizní skupiny v Brně přidat či se zeptat na doplňující informace, napište nebo zavolejte Janě Riedlové: riedlova@unipa, tel: 724 368 665. Ke dni 25.12.2022 je supervizní skupina kapacitně naplněna.

 


Pokud byste chtěly organizovat ve Vaší lokalitě svou supervizní skupinu, rády se s Vámi podělíme o naše dosavadní zkušenosti.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010