1.12.2020

Nová informační linka a web podpoří porodní asistentky, zdravotníky, lékaře i další osoby pečující o rodiny po ztrátě miminka v období kolem porodu

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vydala Unie porodních asistentek (UNIPA)

Praha 1. prosince 2020

Unie porodních asistentek spouští od 1. prosince novou webovou stránku www.perinatalniztrata.cz věnující se tématu perinatální ztráty a také informační linku pro podporu zdravotníků, aby mohli lépe pečovat o rodiny postižené ztrátou miminka v období kolem porodu. Takových rodin je v Česku kolem 500 ročně. Primárně jsou web i linka určeny porodním asistentkám, zdravotníkům a dalším odborníkům, ale i rodiny po perinatální ztrátě mohou na webové stránce najít potřebné informace a kontakty přehledně na jednom místě.

„V době, kdy jsme s partnerem procházeli nejtěžšími okamžiky našeho života, nám chyběly informace, které nám personál porodnice měl předat a které by nám těžké chvíle alespoň trochu usnadnily. I později jsem jako porodní asistentka doprovázející rodiny v období perinatální ztráty stále narážela na nekompletnost, neaktuálnost informací, které lze těmto rodičům poskytnout. Věřím, že tato služba umožní nám, porodním asistentkám, i dalším zdravotníkům nabízet kvalitní, citlivou, vědomou péči, která rodinám prožívajícím perinatální ztrátu usnadní náročnou životní situaci,“ komentuje vznik nové služby komunitní porodní asistentka Kateřina Hrubá z Mostu.

Linka i web jsou svým zaměřením určeny všem zdravotnickým i pečujícím profesím, odborné veřejnosti a komukoli, koho se toto téma týká. Web chce být inspirací pro citlivou a respektující komunikaci s rodinou a podporovat kompetence rodiny. Organizátory péče – vedení zdravotnických zařízení – může podpořit v informovaných rozhodnutích o tom, jakým směrem lze tuto péči rozvíjet.

„Pochopitelně i zdravotníci mají v souvislosti s péčí o rodiny po perinatální ztrátě specifické potřeby, mimo jiné i potřebu sdílení s jinými… Na webu oceňuji dostupnost informací týkajících se tohoto důležitého tématu na jednom místě,“ říká MUDr. Jan Hálek, Ph.D., neonatolog z Fakultní nemocnice Olomouc.

Obsahem webu jsou informace o postupech u perinatální ztráty či o vzdělávání v této oblasti, dále nástroje profesní podpory, kontakty, odkazy a další zdroje. Základní informační přehled zde najdou i samotné ztrátou postižené rodiny.

Telefonická linka k perinatální ztrátě je odborným poradenstvím poskytovaným Unií porodních asistentek. Porodní asistentky, zdravotníci a lékaři pečující o rodinu procházející ztrátou mohou zavolat (i anonymně) a poradit se, ať už se jedná o péči o ženu prožívající ztrátu před porodem, při porodu dítěte nebo v navazující péči. Poradkyně na lince mohou pomoci pečujícím osobám i v aktuálních situacích, tato linka však není sociální službou. Poradkyně jsou vyškolené odbornice, které se během konzultací na lince snaží uplatňovat poslání, hodnoty a východiska UNIPA (viz webové stránky www.unipa.cz) a hodnoty a principy family-centred care.

„Práce porodních asistentek je krásná, ale zároveň velice náročná. Je tomu tak v případě, kdy jsou porodní asistentky přítomny porodu, po kterém rodina odchází domů se zdravým dítětem. Ale mnohem větší nároky toto povolání klade na porodní asistentky v případě, pokud se miminko narodí mrtvé. Rodina procházející perinatální ztrátou potřebuje kolem sebe zdravotníky, kteří ji citlivě podpoří. My, jako profesní organizace, chceme naším snažením porodním asistentkám a dalším profesionálům nabídnout pomocnou ruku a ověřené informace,“ doplňuje Kateřina Hájková Klíčová z Unie porodních asistentek.

Na telefonním čísle +420 228 224 063 je linka v provozu od 1. prosince každý všední den v pondělí a ve středu v 9–12 hod., v úterý, čtvrtek a pátek v 15–18 hod. Její provoz je možný díky sponzorské podpoře firmy Nethost.

Kontaktní osoba k poskytnutí dalších informací:

Kateřina Hájková Klíčová
výkonná ředitelka UNIPA
klicova@unipa.cz, tel. 734 637 379

Unie porodních asistentek, z. s., je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

 

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011581
Doba realizace: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2021
Místo realizace: vybrané kraje ČR

Tisková zpráva ke stažení v pdf.

Náhled webu www.perinatalniztrata.cz

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010