6.5.2023

Mezioborová spolupráce je základním atributem zvyšování kvality péče o ženu a dítě v souvislosti s těhotenstvím a porodem 

Tisková zpráva

Praha 5. května – U příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek proběhla tisková konference Aliance porodní asistence (APA), která vznikla díky projektu Rodím v klidu bez násilí. Projekt reaguje na aktuální nedostatky v péči o ženu a dítě a sdružuje stakeholdery, kteří se chtějí podílet na zkvalitňování péče právě v této oblasti.

Podporu Alianci porodní asistence krom přítomných řečnic v panelu vyjádřila i místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová a  nebo na dálku i náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Mám velkou radost, že se díky účasti ve vládě nyní můžeme s panem náměstkem Pavlovicem na Ministerstvu zdravotnictví spolupodílet na přípravě potřebných materiálů, podporu kontinuální péče porodní asistentky máme zahrnutou v programovém prohlášení vlády a tuto Alianci jako mezioborovou spolupráci vidím jako další důležitý milník.” uvedla Richterová.

Vystupující panelistky následně hovořily o stávajícím systému zdravotní péče o ženy a jejich děti a roli porodní asistentky v něm.

Tím že profese porodní asistentka na téměř 50 let jako profese zmizela, tak my jsme pořád nyní v situaci, kdy musíme učit veřejnost, samotné ženy, kdo vůbec porodní asistentka je a jaká je její role především v primární péči.”  uvedla Magdaléna Ezrová – prezidentka Unie porodních asistentek

Anna Štefanidesová, právnička Ligy lidských práv upozornila na stávající překážky, které blokují dostupnou péči porodní asistentky. “Jde zaprvé o to, že péči porodní asistentky musí indikovat lékař, což oni často nedělají. Za druhé je to fakt, že porodní asistentka musí mít na provádění hrazené péče z pojištění smlouvu s pojišťovnou a takových porodních asistentek je relativně málo. Služba je pro ty ženy tedy v podstatě nedostupná.” 

Významnou roli v tom, jak porodní asistentka vykonává každodenně svoji práci, hraje zvykovost pracoviště, filozofie týmu, ve kterém pracuje a přepracovanost. Mnohdy porodní asistentka nemá možnost poskytovat na porodním sále péči tak, jak by chtěla, protože se musí starat o více žen najednou.” vysvětluje Veronika Hažlinská, viceprezidentka Unie porodních asistentek a zakladatelka iniciativy Chci svoji porodní asistentku.

Na ni navázala Kristýna Matulová, staniční porodní asistentka porodního sálu z gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze “Já můžu říct, že změny jde dělat i ve velkém centru, jako je třeba porodnice u Apolináře, kde se snažíme učit nové kolegyně i studentky, že lze poskytovat ženě péči individuálně.”

Aliance porodní asistence se zaměřuje na propojení organizací a institucí věnujících se kultivaci péče v těhotenství, při porodu a šestinedělí. Vzhledem k  jazykovým mutacím bude mít projekt dopad i na ženy migrantky. Ambicí projektu je uznat a přenést pojem porodnického násilí do veřejné a odborné diskuse, jakož i nástrojů k jeho prevenci a řešení následků za multioborové spolupráce.

Aliance porodní asistence vznikla v rámci projektu Rodím v klidu bez násilí podpořeného grantem z Norských fondů, identifikační číslo projektu LP-HRMGSC-004.

Členy APA jsou: Unie porodních asistentek, Liga lidských práv, Sdružení pro integraci a migraci, Asociace pro porodní domy a centra, Česká komora porodních asistentek, Česká asociace dul, Institut aktivního občanství, Hnutí za aktivní mateřství, Národní ústav pro duševní zdraví, gynekologicko-porodnická klinika Bulovka, gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava, gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha Apolinář.

 

Pro bližší informace můžete kontaktovat koordinátorku TK, Adélu Holeček:

Adéla Holeček, email: holecek@unipa.cz, tel.: 777073327

 Tisková zpráva v PDF ke stažení

  

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010