21.2.2022

Otevřený dopis Ministru zdravotnictví k zabránění střetu zájmů v souvislosti s Iniciativou Baby Friendly Hospital

V Praze dne 9. února 2022

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIRD

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Palackého náměstí 375/4

128 01 Praha 2

ID datové schránky: pv8aaxd

 

Vážený pane ministře,

přijměte srdečné blahopřání k Vašemu jmenování do funkce Ministra zdravotnictví ČR. Přejeme Vám hodně sil a entuziasmu.

Jako zástupkyně České ženské lobby, sítě téměř 40 organizací působících na poli podpory a ochrany ženských práv, a jménem dalších subjektů, se na Vás obracím se žádostí o zabránění konfliktu zájmů, který vylučuje Českou neonatologickou společnost (dále i ČNeoS) jako garanta Baby Friendly Hospital Initiative (dále i BFHI) i jako garanta Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace a navazujících rezolucí WHO (dále i Kodex).

Členské organizace sdružené v pracovní skupině Porodnictví při České ženské lobby podporují kojení, bezpečnou výživu kojenců a dětí a zdraví dětí a žen, proto

  • považujeme dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí WHO za neodmyslitelnou podmínku pro jakoukoliv organizaci, která se má zabývat kojením. O to více to platí pro Českou neonatologickou společnost jako pro organizaci, která aspiruje na garanta v oblasti kojení v České republice;
  • považujeme za nepřípustné, aby se ČNeoS ucházela o možnost být garantem programů na podporu kojení, BFHI či Kodexu jako takového, neboť by docházelo ke konfliktu zájmů, jakož i k nedodržování mezinárodněprávních norem, ke kterým se Česká republika zavázala;
  • žádáme, aby ČNeoS nebylo umožněno stát se garantem pro kojení, BFHI a Kodex. Znamenalo by to vítězství komerčních zájmů firem vyrábějících umělou výživu nad zájmy zdraví žen a dětí, a na dlouhá léta by to zhoršilo již tak problematickou a stále se zhoršující situaci s kojením v České republice;
  • žádáme, aby žádnému zástupci ČNeoS nebylo umožněno stát se členem akreditační komise, která by měla rozhodovat o vzdělávání odborníků poskytujících podporu a rady v otázkách kojení.

Organizace, která bude garantem BFHI a Kodexu, musí nejenom deklarovat dodržování Kodexu slovně, ale musí mu také rozumět fakticky, což prokáže v praxi jeho dodržováním ve všech aspektech. Bohužel ČNeoS Kodex otevřeně porušuje, a to v těchto bodech:

  • Česká neonatologická společnost v zápatí svých webových stránek uvádí Nestlé jako svého partnera a sponzora.
  • ČNeoS má dlouhodobě partnerské finanční svazky s firmami, které vyrábějí umělou výživu.
  • ČNeoS zveřejňuje ve svém odborném periodiku reklamu na umělou výživu.
  • ČNeoS na svém webu nedávno zveřejnila (a po upozornění stáhla) vlastní verzi Kodexu, která vědomě měnila význam a obsah původního textu WHO i překladu. A to přesto, že ČNeoS byl dodán adekvátní překlad, který měla možnost zveřejnit bez vlastních (a tedy nepřípustných) změn.

První podmínkou programu BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative, Iniciativa nemocnice přátelská k dětem) je dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace. To, jak uvádíme výše, Česká neonatologická společnost nesplňuje, proto považujeme za nepřípustné, aby se stala garantem tohoto programu v ČR.

 

S pozdravem

Marta Smolíková, předsedkyně ČŽL

 

Kontaktní osoba:

Ing. Ivana Antalová, Česká ženská lobby, ivana.antalova@czlobby.cz, tel ​+420 734 665 147

Svým podpisem se připojili:

Ing. Miloslava Kramná, Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, miloslava.kramna@aperio.cz, tel +420 776 153 123

Mgr. Magdaléna Ezrová, prezidentka Unie porodních asistentek, ezrova@unipa.cz, tel +420 602 724 300

Miloslava Kastner Martínková, ředitelka České asociace dul, reditelka@duly.cz, tel +420 774 622 824

Petra Sovová, předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství, petra.sovova@iham.cz, tel +420 776 465 486

Mgr. Lilia Khousnoutdinová, NF Propolis

Mgr. Andrea Poloková, zakladatelka a metodička Mamila, o.z.

Mgr. Anna Štefanidesová, Liga lidských práv, anna.stefanidesova@llp.cz

 

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. V současnosti spojuje 39 proženských organizací. Jejím cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.

 

Zdroj:
Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka – celé znění
10 kroků pro úspěšné kojení (BFHI) 2018

Tisková zpráva ke stažení:
2022-02-09_cneos_kodex_bfhi_otevreny_dopis.pdf

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010