20.10.2020

ICM POSITION STATEMENT – Vhodné zdravotní služby pro normální těhotenství, porod a šestinedělí

Na stránkách Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) můžete nalézt odkaz na „ICM Position Statements“. Jedná se o oficiální vyjádření konfederace k různým tématům týkajících se nejen porodní asistence, ale také zdraví matek a novorozenců či širších socio-ekonomických otázek. Tato vyjádření jsou spolu s doporučeními, které konfederace vydává pro své členy, odrazem přesvědčení a principů ICM.

Tentokrát zveřejňujeme vyjádření ke zdravotním službám poskytovaných ženám při normálním těhotenství, porodu a šestinedělí.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010