Informační linka k perinatální ztrátě

Nedávno jsme spustili internetové stránky www.perinatalniztrata.cz a informační linku pro porodní asistentky a všechny další profese zapojené do podpory rodin, které přišly o miminko v těhotenství a v období kolem porodu. Náklady na provoz informační linky se pohybují kolem půl milionu ročně. Rozpočet je úsporný a většina financí je určena na mzdy a školení poradkyň na lince a zpracování odborných stanovisek. Aktuálně máme zajištěno financování jen na velmi krátkou dobu, tj. do března 2021, prostřednictvím projektu Začít znovu. Dále bychom chtěli linku provozovat právě z vašich darů a příspěvků nadací.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010