Spustili jsme službu, která podporuje porodní asistentky, zdravotníky, lékaře i další osoby pečující o rodiny po perinatální ztrátě.

S úmrtím dítěte v průběhu těhotenství, porodu či krátce po něm se musí každý rok vyrovnat  cca 500 rodin. Rodinu vystavenou perinatální ztrátě pak provází situací lékařky a lékaři, porodní asistentky, zdravotní sestry, i lidé z dalších pomáhajících profesí. Pro větší část z nich taková situace není denním chlebem. Z výzkumů pak víme, že perinatální ztráta dokáže být psychickou zátěží i pro zkušené zdravotníky, byť o tom mnozí spíše mlčí. Rodiny vystavené perinatální ztrátě od zdravotníků a porodních asistentek navíc očekávají podporu a informace, které dalece přesahují otázky zdravotního stavu rodičky a dítěte. Jak je to s pohřebným? Jak dlouho bude tělo v nemocnici? Jak o ztrátě informovat příbuzné? Jak je to s pitvou… Drtivá většina zdravotníků chce také rodinám jejich situaci alespoň v rámci možností ulehčit a také být na podobné situace připravena. Jaká je praxe v jiných nemocnicích, co v takových případech nabízejí další porodní asistentky nebo co jsem mohla nebo příště mohu udělat lépe, jinak?….  Pro zdravotnické profese, další pečující osoby, rodiny i všechny ostatní, kterých se téma perinatální ztráty týká, jsme v rámci projektu Začít znovu dokončili web a spustili informační telefonickou linku.    

Co se děje v projektu Začít znovu

Od 1. prosince 2020 je v testovacím provozu nová tematická webová stránka www.perinatalniztrata.cz a informační telefonická linka pro podporu zdravotníků, aby mohli lépe pečovat o rodiny postižené ztrátou miminka v období kolem porodu. 

Linka i web jsou svým zaměřením určeny všem zdravotnickým i pečujícím profesím, odborné veřejnosti a komukoli, koho se toto téma týká. Web chce být inspirací pro citlivou a respektující komunikaci s rodinou a podporovat kompetence rodiny rozhodovat o svém miminku a zpracovat žal, který ztráta přináší. Organizátory péče – vedení zdravotnických zařízení – může podpořit v informovaných rozhodnutích o tom, jakým směrem lze tuto péči rozvíjet.

Obsahem webu jsou informace o postupech u perinatální ztráty nebo o vzdělávání v této oblasti, dále nástroje profesní podpory, kontakty na terapeuty nebo organizace, které mohou pomoci; odkazy a další zdroje. Základní informační přehled a podporu zde najdou i samotné ztrátou postižené rodiny.

Telefonická linka k perinatální ztrátě je odborným poradenstvím poskytovaným Unií porodních asistentek. Porodní asistentky, zdravotníci a lékaři pečující o rodinu procházející ztrátou mohou zavolat (i anonymně) a poradit se, ať už se jedná o péči o ženu prožívající ztrátu před porodem, při porodu dítěte nebo v navazující péči. Poradkyně na lince mohou pomoci pečujícím osobám i v aktuálních situacích. Poradkyně absolvovaly základní proškolení v krizové intervenci. Jsou vyškolené odbornice, které se během konzultací na lince snaží uplatňovat poslání, hodnoty a východiska UNIPA (viz webové stránky www.unipa.cz) a hodnoty a principy family-centred care. Na telefonním čísle +420 228 224 063 je linka v provozu každý všední den v pondělí a ve středu v 9–12 hod., v úterý, čtvrtek a pátek v 15–18 hod. Její provoz je možný i díky sponzorské podpoře firmy Nethost, která zajišťuje technické zázemí linky.

V následném období provozu služby je našim cílem otestovat jak funkčnost služby samotné, tak i její užitek u koncového příjemce a efektivitu jejího poskytování. První zjištěné skutečnosti nám poslouží v případné adaptaci služby ještě více na potřeby cílových skupin.

Několik sdílení ze vzniku služby

Měsíce přípravy webu i struktury linky se nesly v duchu intenzivní a čilé komunikace se spolupracujícími experty, četných diskuzí realizačního týmu a následného testování prvních připravených výstupů se zástupci cílových skupin. Výsledkem bylo posílení obsahové struktury webu, ale také celkem zásadní změna jeho původní vizuální podoby. Testování ukázalo, že pro dané cílové skupiny (zdravotníci) je velice důležitý čistý a přehledný charakter informačního portálu s jednoduchou orientací tak, aby byly hledané informace co nejrychleji dostupné.

Inovační charakter a potenciál služby

Téma perinatální ztráty je specifické a relativně úzce vymezené, co se týče velikosti cílové skupiny. Vyvíjená služba nás vedla mimo jiné i k důležitému poznání, že zdravotníci nejsou zvyklí říkat si o podporu v profesně nebo lidsky náročných situacích, a tuto pak čerpat „někde venku”. Provozem dané služby tudíž hledíme tváří v tvář výzvě, jak jim tuto nabídku zprostředkovat, jak je motivovat k jejímu vyzkoušení, jak je obecně podpořit v tom, aby si „říkali” o pomoc či informace; jak zařadit supervize či jiné formy profesních opor do jejich běžného pracovního života a profesního rozvoje. Služba tímto rozkrývá potenciál změny paradigmatu v myšlení a přístupu některých pečujících a pomáhajících profesí. Naším přáním je, aby byl tento její potenciál naplno využíván, aby přispěl k lepšímu výkonu profese. Vnímáme to jako důležitý předpoklad udržitelného pracovního nasazení, ze kterého pak profitují nejen příjemci péče a podpory, ale také celé pracovní týmy.

Chcete být u dalšího rozvoje projektu s námi?

Projekt Začít znovu se pomalu blíží ke svému konci. Práce na dalším rozvoji nové služby však pokračují dále a Unie porodních asistentek s vděčností uvítá veškerou iniciativu i podporu. 

Můžete:

  • pracovat spolu s námi, máte-li zkušenosti, jste-li někdo z pomáhajících profesí, máte-li zájem, máte-li příklady dobré praxe, které s námi chcete sdílet…
  • přispět finančně na provoz linky nebo pomoci při hledání zdrojů pro další financování služby.
  • dát o službě vědět dál. Třeba i prostřednictvím kartičky se základními informacemi, kterou je možné objednat zdarma v e-shopu Unie porodních asistentek.

Své zapojení můžete probrat s koordinátorkou projektu Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.

Tato iniciativa je součástí projektu Začít znovu, který je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011581
Doba realizace: 1. 10. 2019–31. 3. 2021
Místo realizace: vybrané kraje ČR

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010