Členské příspěvky v Unii porodních asistentek 2021

Milé členky Unie porodních asistentek,

díky vašim členským příspěvkům může Unie porodních asistentek pracovat na profesionalizaci oboru a připravovat pro vás kvalitní služby.

 

A) Členské příspěvky na rok 2021

Připraveny pro vás máme dvě varianty členství – základní a rozšířené, díky kterému můžete využívat některé další výhody (např. používání zdravotnické dokumentace).

 

Základní členství

– porodní asistentky 1500 Kč

– porodní asistentky na mateřské/rodičovské dovolené 800 Kč

– studentky do 26 let, důchodkyně, ZTP/P 500 Kč

 • slevy a přednostní právo na kurzy a semináře UNIPA
 • účast na kazuistickém semináři 2x ročně (pro rok 2021 není v plánu, v případě, že o něj máte zájem, pište na vzdelavani@unipa.cz)
 • vizitka na stránkách Unie porodních asistentek
 • propagační materiály: samolepka, placka, letáky
 • zdravotní pomůcky za zvýhodněné ceny (např. gravidimetr, brožura pro Akutní stavy, těhotenská průkazka)
 • přístup k odborným materiálům (překlady, odborná stanoviska)
 • přístup do uzavřené podpůrné a odborné skupiny na facebooku
 • vašim jménem budeme lobbovat a propagovat profesi porodních asistentek

 

Rozšířené členství

– členský příspěvek 3000 Kč

 • výhody základního členství a navíc
 • právní poradenství (30 minut konzultace zdarma, v případě strategického tématu právní práci platí UNIPA z projektu Porodní asistentka: odbornost a respekt)
 • využívání zdravotnické dokumentace pro rok 2021 (anamnéza, záznam o těhotenské poradně, dokumentace k porodu, dokumentace k péči v šestinedělí)
 • využívání právní dokumentace (informovaný souhlas, revers, smlouva s klientkou, zpráva pro matriku)

Zdravotní a právní dokumentaci vám nasdílíme a budete si moci vytisknout dle vlastní potřeby.

Přehled výhod základního a rozšířeného členství

Členky přihlášené po 1. 8. 2021 platí poloviční členský příspěvek. Výhody členství (např. slevy nebo účast na supervizi) je možné čerpat až po zaplacení členského příspěvku na daný rok.

 

B) Jak členské příspěvky poslat

Platbu členského příspěvku zašlete prosím do konce února přes náš e-shop.

 

C) Kdo rozhoduje o výši členského příspěvku

Výši členských příspěvků schvaluje Valná hromada všech členek.

Ve výjimečných případech může na žádost členky Rada UNIPA schválit splátkový kalendář pro rok 2021.

 

V případě dotazů se obracejte na Hanu Hornychovou, která má péči o členky na starosti.

Hana Hornychová, mail: hornychova@unipa.cz, tel.: 604 408 815

Podpořte nás

Podpořte nás