Členské příspěvky v Unii porodních asistentek 2022

Milé členky Unie porodních asistentek,

díky Vašim členským příspěvkům může Unie porodních asistentek pracovat na profesionalizaci oboru a připravovat pro Vás kvalitní služby.

 

A) Členské příspěvky na rok 2022

Unie porodních asistentek nabízí porodním asistentkám základní a rozšířené členství. Zvýhodněné základní členství je připraveno pro studentky porodní asistence, porodní asistentky na mateřské či rodičovské dovolené a porodní asistentky-důchodkyně či ZTP/P. Poloviční členské příspěvky platí při přijetí nové členky od 1. 8. daného roku. Zde najdete přihlášku ke členstvívíce informací.


Základní členství
– členský příspěvek 1 500 Kč

– porodní asistentka na mateřské/rodičovské dovolené 800 Kč

– studentky do 26 let, důchodkyně, ZTP/P 500 Kč

 • slevy a přednostní právo na vzdělávací akce UNIPA
 • možnost zúčastnit se semináře po valné hromadě zdarma
 • pomůcky pro porodní asistentky za zvýhodněné ceny (např. gravidimetr, manuál Akutní a méně obvyklé stavy v porodnictví…)
 • přístup k odborným materiálům (překlady, odborná stanoviska…)
 • přístup do uzavřených podpůrných skupin na Facebooku
 • sleva 50 % na předplatné GynZone
 • sleva 10 % na předplatné časopisu Moderní gynekologie a porodnictví
 • pro dostudované porodní asistentky:
  • vizitka v Mapě porodních asistentek na webových stránkách Unie porodních asistentek
  • možnost zúčastnit se supervizí UNIPA
 • pouze pro studentky porodní asistence:
  • předplatné přístupu do časopisu Midwifery Today
 • Vaším jménem budeme lobbovat a propagovat profesi porodních asistentek

 

Rozšířené členství
– členský příspěvek 3 000 Kč

 • výhody základního členství a navíc:
  • právní poradenství (30 minut konzultace zdarma, v případě strategického tématu právní práci platí UNIPA z projektu Porodní asistentka: odbornost a respekt)
  • zdravotnická dokumentace pro porodní asistentky (anamnéza, záznam o těhotenské poradně, dokumentace k porodu, dokumentace k péči v šestinedělí)
  • právní dokumentace pro porodní asistentky (informovaný souhlas, revers, smlouva s klientkou, zpráva pro matriku)
  • gravidimetr zdarma
  • předplatné přístupu do časopisu Midwifery Today

V případě přijetí po 1. 8. 2022 platíte poloviční cenu. Výhody členství (např. slevy nebo účast na supervizi) je možné čerpat až po zaplacení členského příspěvku na daný rok.

 

B) Jak členské příspěvky poslat

Platbu členského příspěvku zašlete prosím do konce února přes náš e-shop.

 

C) Kdo rozhoduje o výši členského příspěvku

Výši členských příspěvků schvaluje Valná hromada všech členek.

Ve výjimečných případech může na žádost členky Rada UNIPA schválit splátkový kalendář pro rok 2022.

 

V případě dotazů se obracejte na Hanu Hornychovou, která má péči o členky na starosti.

Hana Hornychová, mail: hornychova@unipa.cz, tel.: 604 408 815

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010