6.2.2023

Aliance porodní asistence na Ministerstvu zdravotnictví

Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway

TISKOVÁ ZPRÁVA

Aliance porodní asistence na Ministerstvu zdravotnictví

Praha 26. ledna 2023: Na Ministerstvu zdravotnictví se pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice sešla Aliance porodní asistence, která se věnuje osvětě a prosazování principů péče v oboru porodní asistence a propojuje instituce, organizace i jednotlivce směřující k tomuto cíli.

Na setkání dorazili zástupci participujících organizací: Unie porodních asistentek, České komory porodních asistentek, Ligy lidských práv, Sdružení pro integraci a migraci, České asociace dul, Institutu aktivního občanství, Hnutí za aktivní mateřství, Národního ústavu pro duševní zdraví.
Také zástupci zdravotnických zařízení: gynekologicko-porodnická klinika Bulovka, gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava, gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a gynekologicko-porodnické kliniky VFN Praha Apolinář.
A zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí a Úřadu vlády.

V příjemné a konstruktivní atmosféře došlo k otevření mnoha témat a pojmenování řady problémů, které nyní blokují kýžené změny v systému péče o těhotnou ženu a matku a dítě po porodu. Například neexistující koncepce péče, potřeba změn ve vzdělávání porodních asistentek aj.

“Vítám iniciativu Unie porodních asistentek a aktivní přístup všech organizací a institucí, které chtějí rozvíjet své obory a navazovat spolupráci. Právě mezioborová spolupráce je z mého pohledu jedním ze základních kamenů dobře poskytované péče,” říká náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Přítomní zástupci se po diskuzi dohodli na zpracování memoranda, které bude signatáře zavazovat k tomu, aby pokračovali v rozvoji svých oborů směrem k péči založené na důkazech a aby předávali dál příklady dobré praxe.

Spolupráce Aliance probíhá v rámci projektu Rodím v klidu bez násilí.

Tisková zpráva ke stažení v pdf

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010