10.11.2020

Výstupy z projektu “Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí, 1804-1948”

Sdílíme zprávu o již proběhlém zajímavém grantovém projektu Filozofické fakulty Univerzity v Pardubicích “Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí, 1804-1948” a vyzýváme vás ke sdílení informací o porodních babičkách působících v českých zemích od konce 18. do poloviny 20. století.

Cílem projektu je sledování posunu hierarchií v porodnické péči, a to zejména sledování hranice z přelomu 18. a 19. století, ktera začala oddělovat vědecký svět univerzitních odborníků porodnictví od světa výkonu porodnické praxe, ve které působily kromě mužů i ženy – porodní báby s aprobací a ti, kteří vykonávali zákroky i bez aprobace. Vytvořily se tři skupiny poskytovatelů porodnické péče, které se odlišovaly nejen výší vzdělání. Každá z těchto skupin performovala svou profesní identitu odlišným způsobem. Cílem výzkumu v rámci projektu bylo sledování proměn této porodnické kultury “s ohledem na utváření idealizované typologie představitelek povolání porodních bab, utváření strategií sebeprezentace, komunikace, ale i redefinování vztahu mezi pacientkami a osobami praktikujícími v porodnické péči” (zdroj: http://uhv.upce.cz/cs/grantovy-projekt-porodni-baby/?fbclid=IwAR1biy2xO7teDOeYSq5UbNRBSg3JWcJI4Wj7oOdIkOaupsy946XP4vCdc-I).

Jedním z výstupů projektu je databáze se zhruba tisícovkou porodních babiček praktikujících v českých zemích zhruba od konce 18. do poloviny 20. století. Databáze vznikala na podkladě dochovaných porodních deníků, informací z archivů, matrik, časopisů pro porodní babičky a genealogických studií. A protože není seznam jmen v databázi vyčerpávající (v českých zemích tehdy působilo několikanásobně více porodních babiček), tvůrci databáze uvítají jakékoli další informace o porodních babičkách působících od konce 18. do poloviny 20. století v českých zemích a rádi je do databáze přidají. Údaje s uvedením zdroje můžete posílat na adresu milena.lenderova@upce.cz.

Mezi další výstup projektu patří publikace se čtyřmi porodními deníky porodních babiček z 19. století. Věříme, že vám mohou poskytnout možnost opravdu zajímavého počtení.

V roce 2011 se také díky projektu uskutečnila konference v Kutné Hoře pořádaná Ústavem historických věd Univerzity v Pardubicích.

Sdílíme zde také link na poslední knihu (obsáhlou studii), kterou spolu se svým kolektivem vydala profesorka Lenderová z této univerzity: Ženy s kufříkem a nadějí: Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010