UNIPA startuje projekt na podporu rodin, které prošly ztrátou dítěte v období kolem porodu

Cest k naplnění je několik. Od detabuizace tématu smrti po návrhy na změnu legislativy a zaběhlých praxí různých profesí.

V Unii porodních asistentek jsme díky podpoře ESF (Evropský sociální fond) a MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) v rámci Výzvy 083 začali prozkoumávat další z možných řešení. Je jím síťování odborníků a odbornic, kteří v pravý čas, v potřebné míře a s respektem pomohou rodinám se se ztrátou vyrovnat.

Představujeme si síť, která nabídne:

 • kontinuální péči rodinám procházejícím prenatální a perinatální ztrátou po celou dobu jejich potřeby,
 • efektivitu díky kodifikaci spolupráce jednotlivých profesí až na úrovni profesních organizací,
 • respekt k odbornosti, tj. o danou rodinu pečuje vždy ta profese/odbornost, která to v daném čase a na daném místě umí nejlépe.

Díky lidem a organizacím, kteří se o tyto rodiny starají, víme, jak je tato péče potřebná a zároveň obtížná i to, jaké jsou možnosti k jejímu zlepšování. Svou vlastní optikou chápeme, jak může pomoci porodník, pediatr, terapeut, porodní asistentka, duchovní, záchranář…

A ve svých hlavách máme taky spoustu odpovědí na otázky: Proč se věnovat rozvoji tohoto tématu? a Proč ho má řešit právě Unie porodních asistentek?. Cítíme to tak protože:

 • porodní asistentka (kterou jako profesní organizace zastupujeme), má nejblíže k ženě, které zemřelo dítě před, během, nebo po porodu, a k její rodině,
 • prenatální a perinatální ztráta je nejtěžší téma mateřství — jak pro rodinu, tak pro pečující osoby. Zároveň je nejméně ošetřena, co se připravenosti a kompetencí pečujících osob týká,
 • si uvědomujeme komplexnost péče jako zásadní předpoklad dobré podpory zasaženým rodinám. Víme, že jen porodní asistentka na všechno stačit nemůže a respektujeme odborníky všech nápomocných profesí,
 • i naší běžnou činností podporujeme funkčnost rodiny (posilující zkušenosti z porodních příběhů, zvyšování kompetencí rodin tak, aby ztráta neměla negativní vliv na nemocnost nebo rozvracení rodin).
 • UNIPA je učící se organizace a neustále hledá způsoby zlepšování péče a podpory rodinám v období mateřství,
 • UNIPA jako spolupracující organizace dokáže být vhodnou neutrální platformou pro diskurz všech zainteresovaných profesí k vývoji lepší péče o rodiny v této náročné životní situaci.

Síť ale nemusí být správné řešení

Podpora MPSV se opírá o metodiku Human Centered Designu (HCD). To ve zkratce znamená, že budeme mít možnost poznat a pojmenovat reálné potřeby, obavy a touhy rodin. A stejně tak přistupovat s respektem ke znalostem, zkušenostem a potřebám profesí, které mají k těmto rodinám blízko.

A jakkoli to teď vypadá tak, že právě podpora síťování je to nejužitečnější, co můžeme udělat, až detailnější pochopení kontextu nám dá jistotu. Anebo nás nasměruje v naší práci jinam.

Chcete být u toho s námi?

Můžete:

 • číst tenhle blog, kde jednou za 4–6 týdnů dáme vědět, co máme za sebou a před sebou.
 • pracovat spolu s námi, máte-li zkušenosti, jste-li někdo z nápomocných profesí, máte-li zájem…
 • nám pomoci lépe pochopit potřeby, obavy, touhy, v případě, že jste ztrátou prošli.

Své zapojení můžete probrat s Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.

Počítejte, že se potkáte s našimi hodnotami

Ať už nás budete sledovat, nebo podporovat, ať budete aktivní, nebo pasivní, počítejte s tím, že nám jde o:

OTEVŘENOST

S otevřeností přistupujeme k informacím, se kterými pracujeme: vše, co víme, nebo se dozvíme, považujeme za know-how, které budeme otevřeně s účastníky projektu diskutovat a společně zpracovávat (výjimkou jsou citlivé informace, které získáme o rodinách, jež prošly ztrátou). Otevřeně přistupujeme k potřebám: jsme pravdiví vůči rodinám i sobě samým.

AUTONOMII

Podporujeme vědomé rozhodování jak rodičů/rodin, tak všech poskytovatelů podpory. Věříme, že vede k samostatnosti, nezávislosti a schopnosti převzít odpovědnost.

RESPEKT

Projevujeme respekt k potřebám jednotlivců, ke všem odbornostem, k síti.

ODBORNOST

Naše práce je založená v maximální možné míře na evidence based přístupu.

SOULAD/HARMONII

Máme společný cíl a konstruktivně hledáme cesty, které spojují naše individuální cíle.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010