Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Informujeme, že v rámci projektu Začít znovu bude realizován

Kurz péče o rodiče po perinatální ztrátě

Navigace pro Akce

 

Jak podpořit profesionální a citlivou péči o rodiny po ztrátě dítěte v období kolem porodu? 

V ČR není moc možností, jak si doplnit specifické vzdělání pro potřeby pečování o rodiče v jejich těžké životní situaci, kdy ztratili, nebo ví, že ztratí miminko ještě dřív, než ho stihnou přivítat do života a kruhu své rodiny. V nabídce je ale jeden kurz, který tuto problematiku již šestým rokem podává velice profesionálně, a zároveň citlivě. Organizuje ho nezisková organizace Dlouhá cesta, z.s., ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Tutorkami kurzu jsou lektorky, které svým profesionálním a osobním přístupem zakládají dobrý hodnotový rámec pro práci a kontakt se zasaženými rodinami: Mgr. Kateřina Ratislavová, PhD., porodní asistentka a vysokoškolská pedagožka; a Mgr. Zuzana Hrušková, psychoterapeutka a krizová interventka. Více o lektorkách najdete níže. 

Díky spolupráci v rámci projektu Začít znovu otevíráme pro 25 zájemců jeden běh tohoto Kurzu péče o rodiče po perinatální ztrátě. Máte-li zájem se ho zúčastnit, čtěte dál.

Na co se kurz zaměřuje?

Věnuje se především psychologickým a sociálním aspektům péče o truchlící rodiče po úmrtí miminka před porodem, při porodu nebo krátce po porodu. Problematika je rozdělena do jednotlivých tematických oblastí:

 • Perinatální ztráta.
 • Sdělení špatné zprávy a komunikace s rodiči zemřelého miminka.
 • Péče o rodičku během porodu mrtvého miminka.
 • Proces truchlení.
 • Rituály rozloučení s miminkem.
 • Podpora rodičů během umírání jejich nedonošeného nebo postiženého miminka.
 • Podpora rodičů během pobytu v nemocničním zařízení.
 • Spolupráce v týmu.
 • Vliv perinatální ztráty na rodinu.
 • Komplikovaný proces truchlení.
 • Odborná a laická pomoc rodičům po propuštění domů a další témata dle aktuální potřeby.

Komu je projektový běh kurzu určen?

Všem profesím, které přichází do kontaktu se zasaženými rodinami: porodní asistentky (nemocniční, komunitní, ambulantní), všeobecné sestry, lékaři, záchranáři, psychologové, psychoterapeuti, krizoví interventi, pracovníci v sociální oblasti, duly, teologové, poradci pro pozůstalé, laičtí průvodci, vyučující a studenti zdravotnických škol.

Seminář je součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a získal odbornou garanci pro porodní asistentky.

Proč v rámci projektu Začít znovu nabízíme možnost účasti v tomto kurzu?

Jednoduše proto, abychom naplnili vizi projektu, že “každá odbornice/každý odborník má relevantní informace k problematice a je o ní/něho dobře postaráno”. Možností vzdělání chceme podpořit zejména odbornice a odborníky, které/ří: 

 • chtějí ve svých týmech na pracovišti dělat věci lépe a jinak,
 • proaktivně hledají v rámci svého regionu nástroje, jak vylepšit nebo zabezpečit návaznost péče o své klienty a pacienty, 
 • mají chuť a zájem sdílet i v budoucnu své zkušenosti a příklady dobré praxe.

Co vás v rámci kurzu čeká

Kurz probíhá formou e-learningu 9 týdnů v době od 16. 3. 2020 do cca 30. 5. 2020. Jeho součástí jsou i dvě společná celodenní setkání účastníků – workshopy ve dnech 20. 6. 2020 a 21. 6. 2020 vždy od 9.30 do 17.30 v Praze (došlo ke změně). Úspěšný absolvent, který projde celým kurzem, splní zadané úkoly a zúčastní se obou workshopů, obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cena kurzu a další náklady

Za účast v kurzu neplatíte! Poplatek za Vaši účast v hodnotě 2.800 Kč bude hrazen z projektu Začít znovu. Vaše náklady tudíž spočívají pouze v úhradě cestovného na dvě osobní setkání a v čase, který budete ochotni do tohoto vzdělání investovat. 

Jak se mohu ucházet o účast v kurzu

Budeme vybírat 25 účastníků, a to na základě Vašich sdělení z vyplněné přihlášky. Napište nám v ní více o svých důvodech a motivech k účasti v projektovém běhu kurzu. Pokud se přihlašujete v rámci týmu vícero osob, sdělte nám to v poznámce. 

Přihláška do výběrového řízení

Přihlášky přijímáme v době od 9. do 30. ledna 2020. Výsledky výběru pak oznámíme cca v polovině února. 

 

Druhý běh kurzu (podzim 2020) – zcela naplněn 

Pro velký zájem bude realizován také druhý běh Kurzu péče o rodiny po perinatální ztrátě, který nebude pro účastnice a účastníky hrazen z projektu zcela.

Termíny pro tento běh jsou následující:

První lekce:  21. 9. 2020
Datum 1. setkání:  24. 10. 2020, Praha, od 9.30 do 17.30 hod –> přesun na 13. 3. 2021

Datum 2. setkání  5. 12. 2020, Praha, od 9.30 do 17.30 hod –> přesun na 14. 3. 2021

Krátké představení lektorek kurzu

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. – porodní asistentka a odborná asistentka FZS ZČU Plzeň

V praxi pracovala jako porodní asistentka 10 let na Gynekologicko – porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni a 1,5 roku v okresní nemocnici v Rodingu v SRN. Věnuje se vzdělávání porodních asistentek v oblasti psychologického přístupu ke klientkám a komunikaci ve zdravotnictví. Tématem péče o rodiče po perinatální ztrátě se zabývala ve své disertační práci a poskytuje poradenství rodinám po perinatální ztrátě v Plzeňském kraji.

Kateřina Ratislavová je viceprezidentkou České komory porodních asistentek, z.s., která odborně garantuje tento kurz pro zdravotníky/porodní asistentky.

Mgr. Zuzana Hrušková – psychoterapeutka, lektorka a krizová interventka. 

Často pracuje s rodiči, kteří přišli o dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Spolupracuje s Psychosomatickou klinikou v Praze. Je členkou odborné sekce pro psychologii krizí, katastrof a  traumatu při Českomoravské psychologické společnosti. Je spoluautorkou příručky Péče o pozůstalé při náhlém úmrtí z roku 2015. V rámci spolupráce s organizací Dlouhá cesta vedla od r. 2011 do r. 2018 podpůrné skupiny pro pozůstalé rodiče. Společně s Kateřinou Ratislavovou vede již pátým rokem kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě ve spolupráci Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Obě jsou autorky knihy Psychosociální podpora při úmrtí miminka (Průvodce pro učitele pomáhajících Profesí).

Tato aktivita je jako součást projektu Začít znovu financována z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010