Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Handling novorozence a kojence pro porodní asistentky a sestry

Navigace pro Akce

Termín: 19. – 20. duben 2024

Místo konání: Centrum Generace, Slaný

Lektoři:  Mgr. Tomáš Zemánek, fyzioterapeut, Mgr.Veronika Kristková, fyzioterapeutka

Anotace:

V našem kurzu handlingu novorozence zjistíte, jak zacházet s dítětem pro jeho správný vývoj.

Slovo handling je převzato z angličtiny a znamená manipulaci a zacházení s novorozencem či kojencem během nošení, krmení, přebalování, hry – tedy činností běžného života. Cílem správného handlingu a nošení dětí je poskytnout dítěti maximum správných a různorodých pohybových zkušeností, které budou přispívat k jeho kvalitnímu psychosociomotorickému vývoji.

Porodní asistentky a zdravotní sestry jsou prvními a často jedinými zdravotníky, se kterými přichází novopečení rodiče a dítě nejčastěji do kontaktu.

V současném systému vzdělávání těchto profesí však často chybí aktuální a relevantní informace reflektující současné poznatky neurověd. Praktický nácvik těchto dovedností v rámci pregraduální výuky často zcela chybí.

Proto jsme vytvořili kurz handlingu, který umožní porodním asistentkám a zdravotním
sestrám podpořit rodiče ve správném zacházení s miminkem.

Absolventky a absolventi našich kurzů získají aktuální informace o revidovaném pohledu na psychosociomotorický vývoj dítěte s přihlédnutím k aktuálním poznatkům neurověd. Naučí se, jak skutečně správně s miminkem manipulovat v závislosti na jeho aktuálních pohybových dovednostech a jak tyto informace předat rodičům. Seznámí se s nejčastějšími kvalitativními i kvantitativními odchylkami vývoje a jak je mohou v rámci svých kompetencí řešit. Budou vědět, kdy je již třeba odeslat dítě k fyzioterapeutovi nebo lékaři, pomohou nasměrovat rodiče ke vhodné pomoci.

Kromě praktických rad a nácviku, jak manipulovat se zdravým novorozencem a kojencem během aktivit běžného denního života se dozví, jak pomoci dítěti se specifickými problémy, jako je například diastáza, kolika, reflux či problémy s kojením.

Naučí se odlišit, jak skutečně vypadá KISS syndrom, dráždivé dítě nebo dítě s fixovanou
predilekcí a jak mohou těmto dětem v rámci své profese pomoci a kdy je už třeba je odeslat na fyzioterapii či k lékaři – specialistovi.

Probereme i další specifické diagnózy jako deformační plagiocefalie nebo vývojová
dysplazie kyčelního kloubu a další.

Poznatky získané v rámci kurzu budou absolventi schopni okamžitě aplikovat ve své
každodenní praxi a zároveň je předávat rodičům dětí.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je vhodný pro porodní asistentkydětské sestry.

Co se sebou:

pohodlné oblečení a přezutí, podložku na cvičení, terapeutickou panenku

Cena:  12 000 Kč

Cena zahrnuje: skripta, malé občerstvení, certifikát o absolvování kurzu s přidělenou Odbornou garancí profesní organizace porodních asistentek

Odborná garance:

Kurz je součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a získal odbornou garanci od profesní organizace porodních asistentek.

Více informací spolu s přihláškou najdete tady.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010