Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Unie porodních asistentek sdílí pozvání na kurz Mamicentra

Funkční péče o těhotnou a rodící ženu porodní asistentkou

Navigace pro Akce

Termín: 24. listopad 2023, 15. prosinec 2023, 12. leden 2024

Místo konání: Mamicentrum, Bakalovo nábřeží 1, Brno

Lektorka: Laďka Ryšavá, komunitní porodní asistentka

Anotace:

Proč a jak může porodní asistentka přispět k úspěšnému a kvetoucímu těhotenství? Pochopením a využitím souvislostí fyziologických funkcí orgánů, svalů, fascií a vazů může podpořit zdárný průběh těhotenství.  To samé se týká i lymfatického, krevního, nervového, metabolického a hormonálního systému. Cyklus obsahuje praktické lekce pro praktické použití porodní asistentkou v péči o těhotnou ženu a ženu při a po porodu. Součástí bude sebezkušenostní tréning i realizace na těhotných ženách a ženách po porodu. Včetně analýzy kazuistik. Je možné, že budeme program v průběhu trochu upravovat vzhledem k vašim potřebám.

1. den

 • Porodní asistentka – významný pečovatel o ženu v těhotenství
 • Dobrá péče porodní asistentky o těhotnou ženu – poznáme zdravé a prosperující těhotenství bez UTZ?
 • Svaly pánevního dna jako dostatečná podpora pro těhotnou dělohu a situace hrozícího předčasného porodu
 • Prevence předčasného porodu
 • Co a jak ovlivňuje kvalitní oporu dělohy v těhotenství, jak zjistíme potíže a jejich řešení
 • Praktický nácvik pro individuální péči o těhotnou
 • Praktický nácvik pro skupinové cvičení těhotných s výsledkem „Mamicviky pro dobrý porod“ (základní princip)

2. den

 • Poloha plodu v děloze a zákonitosti, které mají zásadní souvislost s kvalitou těhotenství i dobře probíhajícím porodem
 • Prevence PROM, PPROM
 • Když se těhotná žena necítí komfortně (otoky, časté močení, tvorba varixů, únava, obstipace, bolestivé pohyby plodu, tlaky v podžebří, křeče v nohách, dušnost, bolesti sakrální oblasti, bolest kostrče, uvolněné nebo naopak velmi napjaté svaly pánevního dna, bolesti symfýzy, …) – souvislosti a řešení
 • Důvodnost zabývat se řešením tzv. „normálních“ potíží těhotných žen (obstipace, křeče v lýtkách, bolesti v zádech, …) – souvislosti, následky
 • Staráme se předem o dobrý průběh těhotenství (pohled porodní asistentky), předcházíme tak mnohým náročným situacím u porodu
 • Praktický nácvik pro individuální péči o těhotnou
 • Praktický nácvik pro skupinové cvičení těhotných s výsledkem „Mamicviky pro dobrý porod“ (varianta lekce těhotenského cvičení – principy)

3.den

 • Těhotenské poradny před porodem porodní asistentkou s kontrolou připravenosti pro dobrý průběh porodu – řešení
 • Vedení porodu s ohledem na funkčnost pánevního dna, orgánů v malé pánvi a orgánů dutiny břišní
 • Vedení porodu v souvislosti s komfortem plodu, podporující dobrý průchod pánví
 • Funkční hluboký stabilizační systém je nezbytnou součástí hladce probíhajícího vaginálního porodu
 • Polohování ženy při porodu – porozumění porodní situaci
 • Diastáza v souvislosti s vedením porodu a edukací pro poporodní čas
 • Bolestivost porodu – bolest porodní a bolest, která k porodu nepatří – řešení
 • Těhotenství a porod – souvislosti se zdravotním komfortem ženy po porodu a do budoucna – řešení
 • Praktický nácvik možnosti pro osobní tréning těhotné pro hladký průběh porodu

Pro koho je kurz určen: porodní asistentky z center porodní asistence, porodní asistentky z porodních sálů, které chtějí pracovat smysluplně, komunitní porodní asistentky

Cena za tři semináře: 9 000 Kč

Cena zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách, tištěné materiály. Obědy nejsou hrazeny. Před kurzem zašleme podrobnější informace.

!Upozornění! Kurz je pojat jako celek, proto není možné se přihlásit pouze na jeden den kurzu.

V návaznosti na cyklus seminářů jsou možné náslechy v poradně porodní asistentky nebo skupinového cvičení a následně odborné supervize (termíny vypisujeme celoročně 1/měsíc).

Odborná garance:

Seminář je součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a získal odbornou garanci Unie porodních asistentek.

Více informací spolu s přihláškou najdete tady.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010