Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Unie porodních asistentek sdílí pozvání na kurz Mamicentra

Funkční péče o těhotnou a rodící ženu porodní asistentkou

Navigace pro Akce

Termín: 5. duben, 12. duben 2024,

8:30 příchod a registrace

9:00 -17:00 odborná část

Místo konání: Mamicentrum, Bakalovo nábřeží 1, Brno

Lektorka: Laďka Ryšavá, komunitní porodní asistentka

Anotace:

Proč a jak může porodní asistentka přispět k úspěšnému a kvetoucímu těhotenství? Pochopením a využitím souvislostí fyziologických funkcí orgánů, svalů, fascií a vazů může podpořit zdárný průběh těhotenství.  To samé se týká i lymfatického, krevního, nervového, metabolického a hormonálního systému. Cyklus obsahuje praktické lekce pro praktické použití porodní asistentkou v péči o těhotnou ženu a ženu při a po porodu. Součástí bude sebezkušenostní tréning i realizace na těhotných ženách a ženách po porodu. Včetně analýzy kazuistik. Je možné, že budeme program v průběhu trochu upravovat vzhledem k vašim potřebám. Účastnice dostanou tištěný materiál a možnost náslechů v poradnách pro těhotné v ambulanci porodní asistetntky Laďky Ryšavé v Mamicentru.

1. den

 • Dobrá péče porodní asistentky o těhotnou ženu – prevence potíží v těhotenství, podpora pro dobře probíhající porod, Předcházíme obtížím se svalovým pánevním dnem, inkontinencí, diastázou. Zdravotní komfort ženy po porodu a dlouhodobě.
 • Poznáme zdravé a prosperující těhotenství bez UTZ? Důležitost palpace v práci porodní asistentky. Co, kdy, jak a proč sledujeme.
 • Diastáza v těhotenství.
 • Poloha plodu v děloze a zákonitosti, které mají zásadní souvislost s kvalitou těhotenství i dobře probíhajícím porodem.
 • Svaly pánevního dna jako dostatečná podpora pro těhotnou dělohu a situace hrozícího předčasného porodu. Prevence předčasného porodu – tréning a hodnocení na sobě navzájem.
 • Když se těhotná žena necítí komfortně (otoky, časté močení, tvorba varixů, únava, obstipace, bolestivé pohyby plodu, tlaky v podžebří, křeče v nohách, dušnost, bolesti sakrální oblasti, bolest kostrče, uvolněné nebo naopak velmi napjaté svaly pánevního dna, bolesti symfýzy, …) – souvislosti a řešení některých z těchto obtíží.
 • Práce s těhotnou ženou
 • Praktický nácvik pro skupinové cvičení těhotných s výsledkem „Mamicviky pro dobrý porod“ (základní princip)

2. den

 • Posloupnost těhotenských poraden porodní asistentkou v samostatné péči a v rámci současného systému.
 • Těhotná žena se v péči porodní asistentky cítí vitálně až do konce těhotenství. Porodní asistentka se stará o dobrý průběh těhotenství a tím do značné míry předchází mnohým náročným situacím u porodu. Principy a případové situace.
 • Důvodnost zabývat se řešením tzv. „normálních“ potíží těhotných žen (obstipace, křeče v lýtkách, bolesti v zádech, edémy, pyróza, bolesti v inguině a v oblasti symfýzy, …) – souvislosti, následky, řešení některých dalších těhotenských obtíží.
 • Prevence předčasného odtoku plodové vody.
 • Praktický nácvik pro individuální péči o těhotnou.
 • Dobrá příprava a úspěšnost vaginálního porodu po předchozím císařském řezu.

Pro koho je kurz určen: porodní asistentky z center porodní asistence, porodní asistentky z porodních sálů, které chtějí pracovat smysluplně, komunitní porodní asistentky

Cena za dva semináře: 7 900 Kč

Cena zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách, tištěné materiály. Obědy nejsou hrazeny. Před kurzem zašleme podrobnější informace.

!Upozornění! Kurz je pojat jako celek, proto není možné se přihlásit pouze na jeden den kurzu.

V návaznosti na cyklus seminářů jsou možné náslechy v poradně porodní asistentky nebo skupinového cvičení a následně odborné supervize (termíny vypisujeme celoročně 1/měsíc).

Odborná garance:

Seminář je součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a získal odbornou garanci Unie porodních asistentek.

Více informací spolu s přihláškou najdete tady.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010