27.6.2017

Těhotenství může prožívat každá žena jinak

Rozhovor s komunitní porodní asistentkou Marií Vnoučkovou

Rozhovor vedla Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek.

Když žena otěhotní, říkáme, že je v jiném stavu. Často tím myslíme zejména proměnu na úrovni těla. V čem všem je ale tento stav jiný a jak tvé klientky těhotenství prožívají?

Těhotenství může prožívat každá žena jinak. To se odvíjí od mnoha faktorů. Určitě důležitou roli hraje věk a životní zkušenosti. Také sociální situace a to, jestli žena těhotenství přijímá. S fyzickými změnami přicházejí i ty emoční a psychické. První tři měsíce mohou být provázeny nechutenstvím a nevolnostmi a také náhlými změnami nálady. Ty zpravidla vymizí na začátku čtvrtého měsíce, kdy už je placenta plně funkční. I úbytek váhy na začátku těhotenství nemusíme vnímat jako problém.

Marie Vnoučková pracuje jako komunitní porodní asistentka. Je viceprezidentkou Unie porodních asistentek a zastupuje tuto profesní organizaci v pracovní skupině pro otázky porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti.

Často slýcháme, že těhotná žena by měla jíst zadva. Co doporučuješ svým klientkám v oblasti výživy ty?

Výhodné pro těhotenství je, když má žena ve stravě už před početím dostatek kyseliny listové a omega-3 mastné kyseliny. V těhotenství je větší spotřeba železa, jódu, vápníku, hořčíku a fosforu. Od čtvrtého měsíce se zvyšuje potřeba bílkovin. Není nutné jíst hodně, ale pestře, tak, aby byly pokryty potřeby vyvíjejícího se a rostoucího dítěte. Když je zdravé, vezme si od matky to, co potřebuje. Stejně jako dobrá strava těhotným prospívá pohyb, čerstvý vzduch a odpočinek. Rizikové je kouření, užívání drog a pití alkoholu.

Těhotná žena se připravuje na významnou změnu ve svém životě. Jak ji může podpořit její okolí, partner, rodina?

Dobré vztahy a sounáležitost v rodině jsou dobrým předpokladem pro to, aby se těhotná žena cítila dobře, aby snášela „útrapy“ těhotenství snáze. Těhotné ženy mohou být více citlivé nebo zranitelné. Může jim být špatně v nevětraných prostorech, v dopravních prostředcích. Proto je součástí slušného chování být ohleduplný k ženám. Některé těhotné nemají problém otevřeně o svém těhotenství mluvit od samého počátku nejen v rodině, ale i v širší komunitě. Pro některé je těhotenství alespoň zpočátku velice intimní, je to jejich osobní věc. Svěřují se třeba jen nejbližším lidem. Měly bychom to respektovat a vždy být trpěliví a ohleduplní.

Porodní asistentky se na devět měsíců stávají součástí širšího společenství těhotné ženy. Vnímají to, jak se žena na důležitou životní změnu těší, ale jsou i svědky nejistot a obav?

Porodní asistentka by měla umět poradit ženám, které se potýkají s různými problémy. Měla by umět doporučit organizace, kde mohou ženy najít pomocnou ruku. K tomu slouží i anonymní on-line poradna Unie porodních asistentek. Ženy se mohou se svými dotazy obracet i na další organizace, například na Hnutí za aktivní mateřství, Bílý kruh bezpečí, Českou asociaci dul, Ligu lidských práv nebo společnost Aperio.

Poměry v rodinách mohou být různé. Od láskyplných vztahů až po vztahy, kde se objevuje násilí. I k tomu bychom měli být pozorní. Statisticky je zjištěno, že v těhotenství a časném mateřství se ženy stávají oběťmi domácího násilí častěji. Obecně se dá říci, že tolerance k násilí je v naší společnosti velkou hrozbou a zanechává trvalé následky na obětech.

Jak v tomto období probíhá spolupráce s komunitní porodní asistentkou?

Komunitní porodní asistentka může poskytovat poradenství ženě ve svém centru nebo u ženy doma. Tam může sdílet informace i s dalšími členy domácnosti. Může daleko snáze rozpoznat různé potřeby svých klientek.

V těhotenství porodní asistentka kontroluje aktuální zdravotní stav ženy. Kontroluje, zda dítě v děloze prospívá a roste, zda se neobjevují nějaké varovné příznaky patologií. Dále připravuje ženu na porod a mateřství. Porodní asistentka je často v kontaktu nejen s těhotnou ženou, ale i s jejím okolím, partnerem, dětmi.

Pravidelná setkání s porodní asistentkou trvají zhruba hodinu a kromě základních vyšetření tlaku, moči a zevního těhotenského vyšetření, se porodní asistentka doptává, jak se žena cítí, jak těhotenství prožívá, a zároveň odpovídá na konkrétní otázky. Témata mohou být rozličná. Je dobré, když se ženy i ostatní v rodině mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá, čeho se bojí, a zároveň mohou vyjádřit svůj názor. Porodní asistentky by měly umět povzbudit ženu ve zdravých postojích.

Kontakt na porodní asistentku ve svém okolí můžete najít například na mapě porodních asistentek na www.unipa.cz. Na těchto stránkách se dozvíte o práci porodních asistentek více i z krátkých filmů, které jsme pro těhotné ženy natočili.

Když se blíží porod, potřeby žen a jejich rodin se proměňují. Co je z hlediska dobrého průběhu porodu důležité? Michel Odent mluví o tom, že ženy potřebují u porodu pocit bezpečí, klid a přítmí. Jaká je tvoje zkušenost?

Porod je velice specifický děj, při kterém v ideálním případě dochází k utlumení činnosti neokortexu, tedy šedé kůry mozkové, a žena tak na přechodnou dobu přichází o racionální schopnosti, třeba též o schopnost hájit svá práva. Proto jsou porodní asistentky vázány etickým kodexem tak, aby pracovaly ve prospěch rodících žen. Aby to mohly dělat, musí znát nejen práva žen, ale také jejich potřeby. Základní potřeby mají většinou všechny ženy stejné. Je to teplo, klid a pocit bezpečí. Ten je subjektivní a každá žena může pociťovat bezpečí za trochu jiných okolností. Takže některé ženy se mohou cítit dobře na porodním sále, kde jsou obklopeny přístroji, jiné ženy se cítí lépe v civilním pokoji. Pro porod je výhodné, když žena přestane mít kontrolu nad svým chováním, když se chová naprosto instinktivně. Každá péče, která je během porodu poskytovaná, má respektovat individuální potřeby každé ženy. Proto je velice vhodné zkoumat názory žen a zjišťovat jejich potřeby již před porodem.

Doporučuješ svým klientkám, aby svá přání a potřeby související s porodem vyjádřily formou porodního přání (porodního plánu)? Komu je porodní přání určeno?

Ženy stále častěji vyjadřují svá přání spojená s porodem a péčí v průběhu porodu a po porodu. K tomu slouží sestavení porodního plánu, který by měla porodní asistentka probrat se ženou ke konci těhotenství tak, aby během porodu byla komunikace co možná nejjednodušší. Pokud kdokoliv klade otázky ženám během porodu, stimuluje jejich neokortex, což má za následek zhoršenou schopnost vyplavování hormonů potřebných pro porodní děj.

Pro zdárný průběh porodu je naopak důležité, aby se hormony uvolňovaly do krve rodící ženy v dostatečném množství. Oxytocin, hormon zodpovědný za děložní kontrakce, je velice „stydlivý“ hormon. Podmínkou jeho uvolňování je, že se žena cítí v bezpečí.

Potřebují ženy v průběhu porodu doplňovat energii?

Nesmíme hlavně zapomenout na potřebu pití během porodu. Nejlepší je čistá voda nebo čaj z maliníku. Potřebu jíst většinou ženy během porodu nemají. Děloha, která je z hladkého svalstva, přestože pracuje vytrvale a dlouho, nemá takovou spotřebu energie jako pohyby příčně pruhovaného svalstva, tedy svaly rukou, nohou apod. Někdy se ženy ale musí najíst před porodem proto, aby se odboural adrenalin, který může bránit spuštění porodu. Adrenalin je hormon nadledvinek a je velice důležitý pro naše přežití. Uvolňuje se do našeho těla při nebezpečí, hladu nebo žízni. Adrenalin brání uvolnění oxytocinu. I na to musíme během porodu myslet.

Situace po porodu je emocionálně i hormonálně velice silná. Na co musí myslet pečující osoba, aby zajistila ženě odbornou péči a pocit bezpečí?

Když se dítě narodí, má žena schopnost vyplavit do svého mozku ještě více oxytocinu než při samotném porodu. Napomáhá tomu kontakt s právě narozeným dítětem. V tu chvíli nesmíme ženu vyrušovat, pokud chceme, aby využila veškeré své fyziologické funkce. Podpořit je můžeme teplotním komfortem, klidem a přítmím. V tu chvíli se matka seznamuje se svým dítětem a dítě s matkou, využívají k tomu všechny své smysly. Dítě má vrozené reflexy, pomocí kterých se doplazí a přisaje k matčinu prsu. Vzniká vzájemná vazba, která je pak určující pro kojení a pro další zdárný vývoj a zdraví dítěte. Jediná potřeba dítěte je být v nerušeném, těsném kontaktu se svojí matkou.

Co z toho, o čem jsme dosud mluvily, považuješ za nejdůležitější? Co bys vzkázala ženě, která se právě dozvěděla, že přivede na svět nový život?

Myslím, že nejdůležitější je, aby žena, která se stává matkou, byla spokojená. Je zajímavé, že pocit štěstí v bezprostřední době po porodu dítěte, je v běžném životě těžko překonatelný. Opojný stav velkého štěstí je způsoben právě vysokými hladinami oxytocinu, který je žena schopna vyloučit bezprostředně po porodu. Tento velice blahodárný poporodní stav může být narušen tím, že se dítě po porodu od matky oddělí, že je ženě během porodu a po porodu podáván umělý oxytocin nebo jiné léky, např. proti bolesti. Naopak ho můžeme podpořit tím, že matku ani dítě nebudeme rušit. Chtěla bych těhotné a rodící ženy podpořit, aby se řídily nejen svým rozumem, ale i svým citem. Hormony v těle pracují ve prospěch mateřského instinktu. Pokud mají matka a dítě možnost prožít ve vzájemném poznávání a působení první hodiny života, stanou sena sobě v nejlepším smyslu slova závislí. Zároveň pocítí velkou vzájemnou důvěru a jejich vztah se naplní.

A nakonec bych chtěla všechny čtenářky pozvat na konferenci Aktivní rodičovství (www.aktivnirodicovstvi.cz), kterou chystáme každoročně v Brně a kde se ženy mohou potkat s porodními asistentkami osobně v poradně Unie porodních asistentek.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010