Porodní praxe u nás a v zahraničí – panelová diskuze, 25. 9. 2017, PSPČR

V pondělí 25. 9. se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uskutečnila panelová diskuze na téma: Porodní praxe u nás a v zahraničí.

 

Zde vám přinášíme její záznam a dostupné materiály:

Záznam diskuze – I. část, II. část

Tisková zpráva České ženské lobby

Prezentace vystupujících:

Markéta Pavlíková – Evidence Based Practice
Pavlíková Markéta – Evidence Based Practice – zdroje
Markéta Pavlíková – Evidence Based Practice – dlouhá verze
Königsmarková Ivana – Vývoj postavení porodních asistentek
Wilhelmová Radka – Role a postavení porodní asistentky
Pospíšková Markéta – Vzdělávání porodních asistentek v Německu
Školoudová Markéta – Kompetence porodní asistentky
Krausová Lucie – Informovaný souhlas

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010