Seznam škol

Obor porodní asistentka se dá v České republice studovat jako tříletý bakalářský obor na vysokých školách. Výuka se skládá z teoretických přednášek, praktických cvičení a mnoha hodin praxe, nejčastěji v porodnici. Většinou je studium prezenční, ale v některých letech se na některých univerzitách otevírá i kombinované (dálkové) studium. V tabulce uvádíme přehled škol, kde se dá studovat obor porodní asistence a kde se zároveň otevírá i kombinované (dálkové) studium.

Město

Název školy

Bc. dálkové 2021/2022

Jihlava
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Ne
Praha
Univerzita Karlova
Ne
Praha
Vysoká škola zdravotnická (Duškova)
Ne (ani neplánují do budoucna)
Pardubice
Univerzita Pardubice
Ne (ani neplánují do budoucna)
České Budějovice
Jihočeská univerzita
Ne
Plzeň
Západočeská univerzita
Ne (ani neplánují do budoucna)
Brno
Masarykova univerzita
Ne (chtěli by do budoucna)
Ostrava
Ostravská univerzita
Ne (ani neplánují do budoucna)
Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci
Ano
Ústí nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně
Ne (ani neplánují do budoucna)
Zlín
Univerzita Tomáše Bati
Ne (ani neplánují do budoucna)
Opava
Slezská univerzita
Ne (ani neplánují do budoucna)

 

Po bakalářském studiu porodní asistence můžete jít studovat na následující magisterské obory. Přímo navazující specializace v porodní asistenci jsou Intenzivní péče, Perioperační péče, Komunitní péče, ale zároveň můžete jít studovat i na další zajímavé obory, jejichž příklady tu uvádíme.

 

Možnosti magisterského studia

 
Komunitní péče v porodní asistenci
VSPJ, OSU
Intenzivní péče v porodní asistenci
UPOL
Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
UP
Management ve zdravotnictví
UTB
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
UK
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
UJEP
Organizace a řízení ve zdravotnictví
UPOL
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
UPOL

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010