Kazuistický seminář UNIPA

Co je to Kazuistický seminář UNIPA?

Je to setkání porodních asistentek a studentek porodní asistence, na kterém sdílí případy z praxe a vzájemně se tak obohacují o zajímavé situace, způsoby přístupů, metod a řešení.

Podmínky:

  • Nejméně tři účastnice (prezentující) nabídnou kazuistiku (případ) ze své praxe, kterou představí a budou ochotny diskutovat s ostatními nad zvolenými metodami řešení. Mohou si připravit 1-3 otázky, které by chtěly od ostatních zodpovědět a získat tak náhled na svou praxi.
  • Seminář musí mít facilitátora – koordinátora, který hlídá čas, dodržování pravidel a bezpečí a pohodu účastníků.
  • Prezentující i účastníci respektují a využívají určitou formu a pravidla průběhu.

Forma:

1 kazuistika = 1 hodina

Prezentující si připraví předem a na semináři přednese svoji kazuistiku (cca 15-20 minut). Prezentující se snaží vybrat z případu to důležité, poskytnout informace k tomu, jaká byla situace a proč postupovala tak, jak postupovala.

  1. Osvětlí situaci případu – kdo byla její klientka, v jaké se nacházela situaci, co byly její potřeby, jakou a proč zvolila metodu/postup.
  2. Průběh případu chronologicky.
  3. Co bylo na případu zajímavé, jedinečné, co chce předat ostatním. Co se jí povedlo, jaké měla pocity, pochybnosti, otázky, jak to řešila. Jak to dopadlo. Co si z případu odnesla.
  4. Pokud má připraveny a chce od účastníků odpovědi – přednese otázku/y.
  5. Ostatní účastníci se mohou krátce doptat na zásadní informace (5–10 minut)

Diskuse (cca 20 minut) – účastníce mohou reagovat na případ tím, že nabídnou vlastní řešení, připomínku, nabídku postoje či metody, které považují pro popsaný případ za přínosné, a to formou nehodnotící.

Mezi jednotlivými kazuistikami je vždy 10 minut přestávka.

Pravidla jsou podobná jako pro supervize:

Prezentující mluví za sebe, konkrétně. Účastníci nehodnotí (ani prezentujícího ani sebe navzájem), dodržují čas, podporují se, hledají řešení, učí se se navzájem, respektují se, nabízí řešení, o kterém se ještě nemluvilo.

Musí jít o kazuistiku s klientkou – tedy o případ s rodičkou (nikoliv o situaci týkající se vzdělávání, vztahu s lékařem, kolegyní apod.).

Kazuistické semináře UNIPA jsou určeny pouze pro porodní asistentky a studentky porodní asistence s členstvím v UNIPA.

Kazuistický seminář je součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a získal odbornou garanci pro porodní asistentky.

V současné době Kazuistický seminář není v plánu. Pokud o něj máte zájem, napište na vzdelavani@unipa.cz

 

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010