30.10.2020

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví – Kdo bude pečovat o rodičky a o ženy a jejich děti po porodu? Porodní asistentky nabízejí pomoc.

Vážený pane ministře,

dovolte nám, abychom Vám srdečně poblahopřály ke jmenování do funkce ministra zdravotnictví ČR
a popřály Vám mnoho sil při řešení problémů, které přináší toto nelehké období.

Zároveň se na Vás obracíme jménem Unie porodních asistentek tímto otevřeným dopisem.

Porodní asistentky jsou v systému zdravotní péče o ženy v těhotenství, při porodu a o ženy a jejich
děti po porodu nezastupitelné.

Se stále rostoucím počtem zdravotníků pozitivně testovaných na covid-19 roste i počet pozitivních
porodních asistentek, a proto dochází k omezování péče v porodnicích. Některé porodnice (např.
Prachatice, Trutnov) se zavírají, jiné trpí velkou personální nouzí. Ženy si také častěji žádají dřívější
odchod z porodnice – tzv. ambulantní porod. Na péči o ně však není český zdravotnický systém
připraven.

My, porodní asistentky Unie porodních asistentek (UNIPA, největší profesní organizace v ČR)
nabízíme pomoc.

Již během jarního nouzového stavu jsme spustily krizovou telefonní linku pro rodiče a web Rodím v klidu, kde jsme zprostředkovávaly aktuální informace a kontakty na komunitní porodní asistentky z
celé ČR. Na lince pracovaly dobrovolnice z řad našich členek a byla financována z příspěvků našich
dárců. Na obnovení této pomoci v současné době pracujeme.

Komunitní porodní asistentky mohou dle platné legislativy poskytovat péči zdravým ženám a jejich
dětem po porodu v domácím prostředí. Tato péče může významně ulehčit porodnicím tím, že by
mohly být zdravé ženy a jejich děti propouštěny do domácí péče mnohem dříve, než je v současné
době zvykem, tedy před uplynutím 72 hodin po porodu. Tím se zároveň zmírní nebezpečí nákazy pro
všechny zúčastněné.

Jakkoli péče o ženu a dítě po porodu a laktační poradenství patří mezi zákonem dané základní
kompetence porodních asistentek, není tato péče hrazená ze zdravotního pojištění, a proto není pro
všechny ženy dostupná.

Navrhujeme, aby po dobu pandemie hradily zdravotní pojišťovny tuto péči z fondů prevence.

Dále Vás vyzýváme k tomu, abyste po ukončení nouzového stavu vyvolal jednání mezi Ministerstvem
zdravotnictví ČR, lékaři, porodními asistentkami a pojišťovnami o nutných změnách, tak abychom se
pro příště mohly podobným situacím vyvarovat. Na toto téma jsme připraveny kdykoli se s Vámi
setkat.

Jménem Unie porodních asistentek

Ivana Königsmarková, prezidentka UNIPA

(pdf ke stažení)

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010