29.9.2022

Ohlédnutí za UNIPA přednáškou Klimakterium a praktickým kurzem Chránění hráze, diagnostika a šití porodního poranění

Už je to nějakou dobu, co jsme v UNIPA uspořádali přednášku Klimakterium s psychogynekoložkou Helenou Máslovou (25. května 2022, Praha) a praktický kurz Chránění hráze, diagnostika a šití porodního poranění s porodní asistentkou z Velké Británie Hankou Kleprlíkovou (5. srpna 2022, Praha).

Podívejte se, jak to na akcích vypadalo a co o nich řekly účastnice.

Klimakterium, 25. května 2022

“Přednáška přesahovala téma Klimakterium, byla mnohem šířeji o životě samotném, přístupu k základním lidským otázkám, a tak se srozumitelně týkala i osobních životů účastníků, spojovala medicínské znalosti s praxí a zkušeností psychosomatickou.”

“Dozvěděla jsem se, jak předcházet klimakterickému syndromu.”

“Odnesla jsem si spoustu informací. Například že návaly mají svůj důvod a jak s nimi pracovat.

 

 

 

Chránění hráze, diagnostika a šití porodního poranění, 5. srpna 2022

(Lehce jsme se obávali, zda budete mít o kurz zájem i přes letní prázdniny, kdy je většina z Vás na cestách. Hojná účast a obecný zájem o téma nás překvapily. Hanku bychom rádi jako lektorku přivítali pro stejné téma kurzu i v příštím roce.)

Kurz Vám dle zpětných vazeb přinesl:

“srovnání praxe v ČR a v zahraničí”

“doplňující náhled na chránění hráze”

“nové info o možnostech chránění hráze”.

Naučily jste se: finskou techniku chránění hráze”, “chránění hráze a šití”

Napsaly jste také:

“Kurz mi přinesl praktický nácvik chránění hráze. Určitě budu praktikovat při porodech.”

“Pracuji jako porodní asistentka na porodním sále. Kurz mne ujistil, že dosud používaná technika chránění hráze (vídeňskou metodou) je dobře a pokusím se využít i techniku finskou. Novým poznatkem pro mne bylo, že není dobrá laterální trakce při porodu ramének. protože jsme s vždy učili lehce sklápět dolů až po hypomochlion a pak zvedat. Velmi zajímavé bylo dozvědět se o porodnické praxi ve Velké Británii.”

 

 

Všem zúčastněným děkuji za skvělou atmosféru a aktivní účast.

Tereza Nožičková, koordinátorka vzdělávání UNIPA

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010