24.9.2019

Evropské špičky oboru porodní asistence míří do Prahy. Chtějí nabídnout cesty pro rozvoj oboru

Tisková zpráva
Praha, 24. září 2019

 

Na konci září se sjedou do Prahy špičky oboru porodní asistence. Více než 50 porodních asistentek, které stojí v čele 37 profesních organizací ve 24 zemích Evropy, bude jednat o rozvoji oboru. Evropská asociace porodních asistentek (EMA) svolává na 27. – 28. září 2019 do Prahy European Midwives Association General Meeting.

Pražské setkání se uskuteční ve spolupráci s Českou komorou porodních asistentek a Unií porodních asistentek. Sekretář Evropské asociace porodních asistentek Joeri Vermeulen uvítal, že se pracovní jednání letos koná právě v České republice. Porodní asistence má v České republice dlouhou a kvalitní tradici, která byla podobně jako v dalších středoevropských zemích přerušena po převratu v roce 1948.

Cílem zářijového setkání není jen odborná a strategická diskuze o budoucnosti 100 000 evropských porodních asistentek, ale i podpora českých kolegyň z porodnic a z komunitní péče. Ty dlouhodobě usilují o emancipaci svého povolání a přibližování se evropskému modelu péče. K tomuto cíli může dopomoci například nově vznikající Centrum porodní asistence v porodnici na Bulovce, kde budou vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky samostatně pečovat o své klientky. Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce Michal Zikán vysvětluje: „České porodnictví má vynikající výsledky zdravotní péče včetně péče o rizikovou a patologickou těhotnou a rodící ženu. V segmentu péče o fyziologické těhotné a rodící však cítíme velkou společenskou poptávku po respektujícím přístupu, možnostech volby a kultivaci porodnictví. Jednou z cest je tvorba center porodní asistence při stávajících porodnicích, kde je hlavním pečovatelem o zdravou těhotnou a rodící ženu porodní asistentka s veškerým zázemím zdravotnického zařízení. Modelové centrum v Nemocnici Na Bulovce má ukázat možnosti implementace takového systému péče v dalších zařízeních v ČR.”

Evropské porodní asistentky mají povědomí o tom, že evropská směrnice upravující jejich povolání není v České republice dodržována. Omezování kompetencí porodních asistentek pak vede k pomalému budování sítě komunitních porodních asistentek. Prezidentka evropské asociace Mervi Jokinen upozorňuje na důležitost autonomie profese porodních asistentek: „Porodní asistence je zásadním řešením výzev pro poskytování vysoce kvalitní péče o matku a novorozence všem ženám a novorozencům ve všech zemích. Správná podpora péče poskytované porodními asistentkami spolu s podpůrným legislativním rámcem bude mít pozitivní dopad na zdraví celého národa.”

Proto se EMA rozhodla spolu s českými profesními organizacemi uspořádat podpůrné setkání na půdě Senátu České republiky. V Anglii dlouho působící porodní asistentka Barbora Březinová, která českým rodinám představila práci porodní asistentky v seriálu Dělníci života, říká: „Pracovala jsem mnoho let v zahraničí, a tak vím, že komunitní péče porodních asistentek je v naší zemi nedostatečně podporovaná. Proto jsem ráda, že se na dva dny Praha stane místem, kde se rozhoduje o tom, kam se bude péče o ženy a jejich děti v Evropě ubírat. Silně vnímám podporu zahraničních kolegyň směrem k nám, porodním asistentkám z postkomunistických zemí.”

Nad neformálním zahájením pracovního jednání převzal záštitu pan senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL), který také hosty jednání Evropské asociace porodních asistentek přivítá: „Téma porodní asistence je v Česku dosud podceňováno. I proto vítám účast Evropské asociace porodních asistentek v Senátu Parlamentu ČR. Je velmi důležité, že v horní komoře můžeme poskytnout živnou půdu pro diskuzi a další vývoj kupředu. Doufám, že konference povede ke sjednocení a podnícení spolupráce mezi českými porodními asistentkami. Je mi ctí převzít záštitu nad touto významnou událostí a pomoci českému porodnictví tak, jak bude třeba.“

Toto setkání evropských porodních asistentek s českými kolegyněmi obohatí svou účastí také zástupci lékařské veřejnosti, představitelé státní správy, expertky a experti z oblasti práva nebo vědy, dále pak pracovníci neziskových organizací, kteří dlouhodobě poukazují na nevyužitý potenciál porodních asistentek v českém systému zdravotnictví. Na setkání do Senátu, které se uskuteční v předvečer oficiálního programu, tedy 26. září v 18 hodin, jsou srdečně zváni novinářky a novináři (prosíme o potvrzení účasti na klicova@unipa.cz).

Záštitu nad celou akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví a Magistrát hlavního města Prahy. Radní Milena Johnová se zúčastní zahájení zasedání v pátek 27. září.

 

Fakta a čísla

European Midwives Association (Evropská asociace porodních asistentek, EMA) – nestátní nezisková organizace porodních asistentek, která reprezentuje organizace a asociace porodních asistentek z členských států EU, evropského hospodářského prostoru a zemí žádajících o vstup do EU, poskytuje prostor porodním asistentkám z celé Evropy k setkávání a diskutování problémů týkajících se stavu porodní asistence a zdraví žen, poskytuje minimální standardy vzdělávání a praxe porodních asistentek napříč Evropou, podílí se na ovlivňování zdravotní politiky a porodní asistence v EU, sdružuje 37 organizací PA.

Počet živě narozených dětí v ČR: 114 405, EU 5 074 875 (údaje za rok 2017)

Počty porodních asistentek v ČR: zaregistrováno bylo 7 331 porodních asistentek (2017), z toho 9 mužů, počet reálně praktikujících porodních asistentek neznáme, nikdo je neeviduje, expertní odhad je 4 500 až 5 000, počet komunitních porodních asistentek také není znám.

Kdo je porodní asistentka

Jaké přínosy má péče komunitní porodní asistentky (seriál Dělníci života)

 

Kontakt:

Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek
tel: +420 734 637 379
klicova@unipa.cz
www.unipa.cz

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010