Druhé expertní setkání a zkonkrétnění výstupů

Rádi bychom vám opět přinesli své poznatky a posun na projektu Začít znovu, který realizuje Unie porodních asistentek za pomoci designového studia Pábení. Tento text je vlastně blogové dvojčíslo a vypráví o období od poloviny dubna do konce července. Pokud byste si rádi přečetli, co se událo v minulých měsících, můžete se podívat na blog.

Na projektu se pohybujeme v rytmu 6+1 týden, kdy 6 týdnů designujeme a jeden máme na ohlédnutí a reflexi. Do tohoto běhu jsme vstupovali s tím, že jsme měli vytyčené 4 oblasti rozvoje projektu, do kterých jsme chtěli zapojit experty a spolu s nimi designovat užitečná řešení.

HCD jako pomoc i překážka

Zjistili jsme, že zatímco v jednom týmu expertů je HCD (design zaměřený na člověka) užitečnou pomůckou pro směřování týmu, v jiném může působit přesně obráceně a spíš experty odrazovat od spolupráce. 

S velkou pokorou přijímáme, že styl designéra je velmi odlišný od práce experta nebo expertky v porodnictví nebo sociálních službách. Hledáme proto cestu, jak vytyčit hlavní principy, na kterých musí stát výsledky projektu a zároveň je komunikovat a vysvětlovat expertům jazykem, který pro ně bude přijatelný a pochopitelný. 

Například jsme zjistili, že slovo “testování”, které běžně designéři používají pro ověřování funkčnosti designu v praxi a sbírání zpětné vazby, může vyvolávat obavy, protože si pod tímto výrazem představí test neboli hodnocení. 

Druhé téma, ze kterého bychom rádi našli užitečné poučení, je role designéra bez zdravotnické odbornosti v týmu expertů. Pro experty může být nepříjemné, aby jim laik pomáhal s procesem tvorby řešení. Snažíme se tedy najít optimální poměr, jak být s expertními kruhy v kontaktu, ale dát jim dostatečnou autonomii, aby se necítili svázaní designovou metodikou, kterou nejsou zvyklí využívat.

Příprava expertního setkání

V květnu všechny aktivity postupně směřovaly k tomu, abychom se mohli 15. června v Brně potkat v širokém plénu expertů a rozdělit si již konkrétní úkoly na dílčích výstupech projektu.

S čím jsme vstoupili na expertní setkání?

Pro následující témata jsme jsme připravili konkrétní zadání, co potřebujeme na samotném expertním setkání zmapovat a do jakých aktivit očekáváme, že se mohou experti zapojit v době po expertním setkání.

Vybraná témata, se kterými chceme dále pracovat, jsou tato: 

 • návrh profesní opory a podpory pro zdravotníky
 • mapování potřeb rodin
 • vzdělávání a aktivity pro studentky porodní asistence k tématu perinatální ztráty
 • web pro sumarizaci užitečných materiálů a kontaktů
 • ověřování výstupů na pracovištích
 • tvorba advokačních strategií a návazného projektu

Pokud byste se chtěli hlouběji dozvědět, jaké výzvy si před sebe klademe v příštích měsících, můžete se podívat na video, které jsme pro účely expertního setkání natočili.

Expertní setkání jako milník

Samotné expertní setkání se neslo v duchu sdílení zkušeností a postřehů. Z projektu jsme přinesli data z výzkumu u rodin, která prezentovala přímo zástupkyně rodin s touto zkušeností. Zástupkyně se s námi také zapojuje do mapování, analýz a dalšího využití dat od rodin.

Ke každému výše jmenovanému tématu jsme vytvořili prostor, aby nám mohli experti nasdílet své zkušenosti, příklady dobré praxe i nezdary a překážky, které musejí ve své praxi překonávat.

Pro sdílení jsme využili techniku menších pracovních skupin vedených facilitátory (world café).

Na konci setkání mohl každý expert či expertka vyjádřit zájem pokračovat a pomáhat v dalších měsících s jedním či vícero konkrétními tématy.

Kudy povede projekt dál?

Po expertním setkání a diskuzích v projektovém týmu se nám formuluje podoba výstupů, které můžeme společně s experty plnit.

Zásadní je pro nás pojmenování skutečnosti, kdy primárním příjemcem našeho řešení jsou porodní asistentky (komunitní i nemocniční), které chtějí změnit praxi v oblasti perinatální ztráty. Pro ně chceme vytvořit podpůrné materiály a systém profesní opory (mentoring, supervize, vzdělávání), které jim pomohou, aby na svých pracovištích mohly postupně implementovat změny vedoucí k lepší péči o rodinu procházející perinatální ztrátou.

Rodiny jsou sekundárním příjemcem toho řešení. Tím, že porodní asistentky budou mít kvalitní a ucelené informace, bude o rodiny lépe postaráno. Avšak některé výstupy můžeme nabídnout i přímo rodinám. Jakou formou a jak využít stávající webové stránky a služby, o tom právě aktivně jednáme.

Jednoduše řečeno, výstupem z projektu bude:

 • web, který bude shromažďovat informace, metodické materiály, příklady dobré praxe, právní výklady atd. a předávat je strukturovanou formou a stylem příjemným pro porodní asistentky.
 • podpůrná telefonní linka, kde mohou porodní asistentky najít pomoc a podporu ve chvíli, kdy není čas nebo kapacita procházet web
 • síť odborníků, kteří umí s jednotlivými tématy a jejich implementací v nemocnicích poradit, kteří sami už řadu změn zavedli a mohou se stát oporami pro porodní asistentky, které jsou v tématu perinatální ztráty na začátku.
 • síť podpůrných organizací, které působí v různých krajích a mohou rozšiřovat služby, které je porodní asistentka schopná rodině poskytnout (pohřební služby, krizová intervence, psychologové, laické podpůrné skupiny, sociální pracovníci apod.)

Dohromady tyto výstupy tvoří bezpečnou a nápomocnou síť. Ta umí zprostředkovat potřebné informace, kontakty a podporu každé porodní asistence, která chce měnit svoji praxi v péči o rodinu procházející perinatální ztrátou.

Jak se daří Unipa jako učící se organizaci?

V tuto chvíli se pohybujeme v první fázi HCD procesu se dvěma týmy. Jeden se věnuje službám pro členky a druhý PR Unipa. Oba týmy mají zmapované současné aktivity, vydefinovaný hlavní problém, na který se chtějí zaměřovat a v této chvíli se pouští do výzkumu, který má dvojí podobu. 

Jedna část směřuje ke zkoumání dat, která už Unipa má (facebook, přihlašování na akce, newsletter, návštěvnost webu…), a druhá část ke zkoumání postojů lidí prostřednictvím rozhovorů s nimi. 

V nejbližší době se chystá focus group pro studentky porodní asistence a také pro členky Unipa.

Data z výzkumu budeme v průběhu léta analyzovat a na základě tohoto, plánovat další postup, abychom si byly jisté, že budeme designovat skutečně užitečný projekt pro Unipa i její členky.

Zároveň Unipa jako organizace prochází intenzivním obdobím změn. V září budou volby do rady Unipa a také Unipa hledá novou výkonnou ředitelku nebo ředitele.

Chcete být u dalšího rozvoje projektu s námi?

Můžete:

 • číst tenhle blog, kde jednou za 6 – 8 týdnů dáme vědět, co máme za sebou a před sebou
 • pracovat spolu s námi, máte-li zkušenosti, jste-li někdo z pomáhajících profesí, máte-li zájem, máte příklady dobré praxe, které s námi chcete sdílet…
 • přispět finančně
 • nám pomoci lépe pochopit potřeby, obavy, touhy, v případě, že jste ztrátou prošli.

Své zapojení můžete probrat s koordinátorkou projektu Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.

Tato aktivita je jako součást projektu Začít znovu financována z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010