Rodím v klidu – respektující péče jako prevence porodnického násilí (2022)

Rodím v klidu (www.rodimvklidu.cz) je bezplatnou informační a poradenskou službou pro ženy a muže, kteří potřebují podporu a odborné informace. Na lince jako poradkyně pracují porodní asistentky vyškolené v základní krizové intervenci. Zkontaktovat je lze telefonicky i prostřednictvím webového formuláře, poradenství je anonymní. 

 

Cíl 1) Prostřednictvím linky Rodím v klidu nadále zpřístupňovat kvalitní ověřené informace a podpořit ženy a jejich rodiny, které hledají podporu a informace v období těhotenství, porodu a šestinedělí, ať už v době pandemie, nebo mimo ni.

Cíl 2) Podpořit porodní asistentky v souladu s doporučeními mezinárodních profesních organizací, aby měly dostatek relevantních informací o kontinuální péči a krizové intervenci a aby mohly čerpat možnosti profesních opor (např. supervize), které jsou nezbytné pro výkon povolání.

Cíl 3) Edukovat rodiče o osobních právech a preventivně působit proti porodnickému násilí.

 

Projekt Rodím v klidu, podpořený z programu Úřadu vlády ČR: GE – Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, identifikační číslo projektu GE220027.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010