21.1.2020

Zpráva ze zasedání rady Evropské asociace porodních asistentek ve dnech 27.–28. září 2019 v Praze

V září loňského roku se v Praze konalo každoroční zasedání Evropské asociace porodních asistentek (European Midwives Association – EMA). Hlavním tématem setkání byla kontinuální péče porodních asistentek. Den před samotným začátkem zasedání rady se sešli zástupci členských organizací EMA, porodních asistentek, lékařů a dalších spolupracujících profesí v Senátu Parlamentu České republiky. Záštitu nad tímto setkáním převzal senátor Lumír Kantor, předseda Výboru pro zdravotní a sociální politiku Senátu PČR. Ve svém projevu uvedl, že věří, že připravovaný zákon o komoře porodních asistentek vnese do současného systému řád a spolupráci mezi jednotlivými zdravotnickými profesionály, kteří pečují o ženu a její rodinu. Proto ho chce předložit co nejdříve.

Mervi Jokinen, prezidentka EMA, ve svém proslovu připomněla hlavní cíle asociace a také téma letošního zasedání. Upozornila na nutnost podporovat kontinuální péči a autonomii profese porodních asistentek a neustálé zlepšování systému vzdělávání. Dále mimo jiné uvedla, že je nejen nutné podporovat rozvoj porodní asistence a porodní asistentky jako primární poskytovatele péče, ale také se věnovat advokacii v oblasti lidských práv. Připomněla také nutnost podpory spolupráce mezi jednotlivými členy zdravotnického týmu, který respektujícím způsobem pečuje o ženu a její rodinu a pomáhá ji v jejích rozhodnutích. Porodní asistentky dle ní mohou svoji roli ve společnosti nejlépe zastávat pouze tehdy, pokud mají možnost pracovat plně v rámci svých kompetencí.

Jednání rady EMA se uskutečnilo 27.–28. září 2019 a záštitu nad ním převzal Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a také Magistrát hlavního města Prahy. Radní Milena Johnová při svém úvodním slovu projevila přání, aby každá žena měla zajištěnou péči porodní asistentky bez ohledu na místo porodu. Po provozní části, ve které se mimo jiné volila nová členka rady EMA a také vicepresidentka EMA (http://www.europeanmidwives.com/activities/), následovala odborná část zaměřená na již zmíněnou kontinuální péči porodních asistentek.

Na jednání vystoupily zástupkyně českých profesních organizací Markéta Scott Gasparová (UNIPA) a Markéta Moravcová (ČKPA). Představily systém porodní asistence a vzdělávání v porodní asistenci v Česku. Biostatistička Markéta Pavlíková prezentovala porodní asistenci napříč Evropou v číslech. Na začátek sobotního jednání promluvil MUDr. Velebil, zástupce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, která je členem EBCOG (Board and College of the Obstetrics and Gynaecology). Zdůraznil nutnost spolupráce lékařů a porodních asistentek jako profesí, které se potřebují a vzájemně doplňují. Tuto spolupráci doložil na příkladu rumunských porodních asistentek, které EBCOG podpořil při problémech při získávání licencí.

Odborné prezentace a diskuze byly tématicky velmi široké. Namátkou:

 • Mervi Jokinen mluvila o očkování a nutnosti vytvořit informační standardy tak, aby se nešířila „imunizační fobie“. EMA je kritizována za to, že porodní asistentky nemají dostatečné vzdělání pro efektivní podporu očkování.
 • Řecké delegátky mluvily o nutnosti podpory porodních asistentek pracujicích na jednotkách NICU (novorozenecké JIP). Souhlasné stanovisko a své zkušenosti vyjádřily delegátky například ze Švédska, Finska nebo Belgie. Plénum odhlasovalo, aby se EMA tímto tématem hlouběji zabývala.
 • Porodní asistentka ze Švédska informovala o ohrožení práva žen na potrat ze strany švédských politiků. Připomněla doporučení WHO, aby provádění potratů bylo v kompetencích porodní asistentek a odkázala delegátky na webové stránky reproductiverights.org. Plénum odsouhlasilo zveřejnění prohlášení, ve kterém EMA podpoří právo žen na bezpečný potrat. Také deklaruje, že provedení potratu a poskytnutí péči v souvislosti s ním náleží ke kompetencím porodních asistentek.
 • Široký záběr péče, kterou porodní asistentka může ženě poskytovat jak v průběhu těhotenství, porodu a po porodu, ale také při neplodnosti, potratech, interrupcích či při předčasném porodu, se zmiňoval několikrát. V Norsku například s tímto zaměřením vznikla kampaň, kterou lze přeložit jako #PAmůže.
 • Porodní asistentky ve Švédsku a na Islandu mají preskripční právo na hormonální antikoncepci, díky tomu se dostanou do kontaktu s mladými ženami.
 • Ve Velké Británii pořádají v rámci Celoživotního vzdělávání online kurzy například na zdokonalování znalostí při hodnocení CTG. Porodní asistentka Lia Brigante prezentovala systém kontinuální péče, ve kterém porodní asistentky pracují v týmech přibližně osmi porodních asistentek. Každá má ve své péči daný počet klientek, ale v případě nutnosti jsou vzájemně zastupitelné. To jim umožňuje rozdělit si pracovní dny a dny, kdy nejsou na telefonu a mají zcela volno.
 • V Bulharsku si mohou nyní ženy vybrat péči porodní asistentky při porodu, což snížilo mírů císařských řezů.
 • Švédské porodní asistentky Marie-Charlotte Nilsson a Carita Sturesson prezentovaly projekt práce s mládeží. Jejich cílem je předat jim informace o bezpečném těhotenství.
 • Holandská porodní asistentka Carola Groenen představila projekt, ve kterém se snaží spojovat těhotné ženy tak, aby si uměly co nejvíce pomoci v rámci své komunity například při řešení různých sociálních problémů.
 • Islandská porodní asistentka Hildur Kristjansdottir mluvila o vzdělávání porodních asistentek na Islandu a o předávání idei kontinuální péče v rámci studia. Zaměřila se také na podporu studentů a jejich hodnocení v rámci systému.
 • Irská delegátka Maeve Gaynor se zabývala sledováním kontinuální péče pomocí různých výzkumných metod. Dosavadní studie poukazují na bezpečnost a efektivitu kontinuální péče, zároveň upozorňují na překážky, které mohou nastat při zavádění plné kontinuity.
 • Diskuze na téma kontinuity péče upozornila na problémy ve spojení se zdravotním systém a pojišťovnami, delegátky například z Belgie či Islandu zmiňovaly nutnost podpory úzké spolupráce porodních asistentek a pojišťoven.

V odpoledních hodinách účastníci setkání podrobněji diskutovali o problematice kontinuální péče v porodní asistenci na třech workshopech zaměřených na vzdělávání, výzkum a klinickou praxi. Osobně jsem zúčastnila spolu s kolegyní Marií Vnoučkovou workshopu k výzkumu zaměřeném na kontinuální péči. Diskuze se nejvíce věnovala metodice výzkumů a kvalitě získaných informací. Pokud víme, že odpovědi respondentů a respondentek závisí na jejich dosavadních zkušenostech a znalostech ohledně možností kontinuální péči, jak je můžeme kvalitně zhodnotit? Například je problematické vyhodnocení výzkumu v případě, že příjemkyně péče hodnotí služby porodní asistentky a jejich kvalitu, ale přitom neví jak kvalitní péče porodní asistentky vypadá, neboť se s ní nikdy nesetkala. A pokud již péči porodní asistentky využila, jak může hodnotit úroveň poskytované péče, pokud nemá srovnání? EMA se proto bude v dalším roce snažit o provedení výzkumu napříč zeměmi tak, aby bylo vidět rozdíl mezi jednotlivými státy.

Jako poslední bod programu bylo určení příštího místa setkání. V roce 2020 se bude zasedání rady EMA konat v Bruselu. Na následující rok kandidovalo jen Turecko a bylo tedy zvoleno jako hostující země zasedání rady EMA 2021.

V pátek večer se konala pro delegáty oficiální večeře, kterou jsme zpestřili fotostánkem. Fotky z něho si můžete prohlédnout zde. Heslo: midwives_pregue_19

Magdaléna Ezrová, vicepresidentka UNIPA

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010