10.12.2021

Vyjádření Rady UNIPA k povinnému očkování zdravotníků proti COVID-19

Porodní asistentky jsou jednou z dlouhodobě nepodporovaných profesí ve zdravotnictví. Na jejich nedostatek si stěžují mnohá zdravotnická zařízení, naposledy i velmi výrazně FN Brno. Z historie porodní asistence také víme, že jakákoli omezení v možnosti praktikovat toto povolání vedla nejen k nedostatku porodních asistentek, ale především ke snížení kvality poskytované péče.

Unie porodních asistentek jako profesní organizace nesouhlasí s povinným očkováním proti onemocnění SARS-CoV-2 zdravotnických profesí, tedy i porodních asistentek. Vyhláška ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zhorší již tak nedostatečný počet porodních asistentek, a to nejen na porodních sálech, ale i na dalších odděleních a v komunitním prostředí. Kromě prohloubení nedostupnosti péče se tak může zvýšit vyčerpanost a beznaděj porodních asistentek ze současné náročné situace, jak upozorňuje zpráva Světové zdravotnické organizace. V konečném důsledku tak budou následky tohoto rozhodnutí nejcitlivěji pociťovat ženy, děti a jejich rodiny.

Za jeden ze základních principů porodní asistence považuje UNIPA princip autonomie těla. Jsme přesvědčeny, že tělesná integrita a její nedotknutelnost, právo na sebeurčení a seberozhodování je zásadním ukazatelem svobodné a demokratické společnosti. Podporujeme vlastní zodpovědnost v přístupu ke zdraví a prevenci. Očkované porodní asistentky nezajišťují bezpečnější péči pro své klientky než jejich neočkované, ale testované, kolegyně. Očkování není zárukou bezinfekčnosti. Kromě toho není v současné době nijak řešena otázka hladiny protilátek, ať již po prodělané infekci či po očkování. Za efektivnější prevenci šíření nákazy považujeme pravidelné testování všech zdravotníků, očkovaných i neočkovaných.

 

za Radu UNIPA

Magdaléna Ezrová, prezidentka

Andrea Bučková, viceprezidentka

Hana Hornychová, viceprezidentka

Ivana Königsmarková, viceprezidentka

 

Přílohy

FB FN Brno

ÚZIS: Od roku 2010 v nemocnicích ubyly dva tisíce sester

WHO: COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical considerations and caveats

 

Vyjádření ke stažení v pdf.

 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010