Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Využití vody pro podporu zdravého přirozeného porodu

20.10.2017 | 8:30 - 21.10.2017 | 17:30

Porodní dům U čápa, z.s. vás zve na jednodenní seminář Využití vody pro podporu zdravého přirozeného porodu

Datum: 20. a 21. října 2017

Místo: Hotel GLOBUS, Gregorova 10, Praha 4   (www.hotel-globus.cz)

Cílové skupiny:

  • Poskytovatelé porodnické péče (porodníci, porodní asistentky, duly)
  • Uživatelky porodnické péče


Přednášející:

Dianne Garland, porodní asistentka

Oficiální jazyky: Angličtina – čeština; tlumočeno

Anotace:

Voda je životodárná tekutina. Bez vody není života. Lidé využívají vodu jak k vnitřnímu, tak zevnímu léčení. Přispívá k uvolnění mysli i těla, ulevuje od bolesti během porodu. Zvláště prvorodícím ženám může pomoci překonat tu náročnou cestu, jakou porodní proces bezesporu je. Ženy vyhledávají vodní prostředí během porodu intuitivně. Některé jen pro uvolnění během otvírací fáze porodu, jiné si přejí do vody i porodit.

Stále více nemocnic v České republice nabízí ženám možnost využití vodní lázně pro relaxaci během porodu. Mýty a pověry spojované s bezpečným využitím vodního prostředí během porodu, omezují nabídku využití vody v kterékoli fázi porodního procesu ze strany zdravotníků.

Lektorka se bude výhodami a účinky využití vody během porodního procesu zabývat do nejmenších podrobností. Podělí se s vámi nejen o praktické zkušenosti a zjištění, ale předloží také výsledky důvěryhodných výzkumných prací, které hodnotí bezpečnost porodu do vody pro matku i dítě. Seznámí nás se situacemi, kdy voda může významně pomoci, ale také s těmi, kdy využití vody při porodu vhodné není.

Dozvíme se:

Proč a jak voda usnadňuje pohyb.
Proč a jak napomáhá voda bondingu mezi matkou a dítětem, a matkou a jejím okolím.
Jak napomáhá voda vyplavování extatických hormonů (Oxytocin, Endorphin, Epinephrin, Prolactin).
Jak a proč poskytuje voda nepřetržitou podporu v průběhu porodního procesu.
Proč je voda účinná proti infekci.
Jaké jsou kontraindikace porodu do vody.

Časový plán studijního dne:

8,30 –   9,00       Registrace
9,00 – 10,30       Přednáška
10,30 – 11,00       Přestávka
11,00 – 12,30       Přednáška
12,30 – 14,00       Oběd
14,00 – 15,30       Přednáška
15,30 – 16,00       Přestávka
16,00 – 17,30       Přednáška a hodnocení dne

Každý den zahrnuje 8 hodin výuky (vyučovací hodina = 45 min.)

O lektorce:

Dianne Garland, SRN, RM, ADM, PGCEA, MSc, pracuje ve Velké Británii jako porodní asistentka od roku 1983 a o porodu do vody přednáší od roku 1989. Díky své práci zavítala do nejrůznějších konců světa: Austrálie, Číny, Spojených států a Indie.

Dianne je ředitelkou pro klinickou praxi společnosti Waterbirth International a konzultantkou v oblasti porodů do vody Orientální porodnice ve Wenzhou v Číně. Od roku 2014 je odbornou poradkyní porodnického oddělení vedeného porodními asistentkami při porodnici v Hyderabadu v Indii. Vykonává funkci odborné znalkyně, vyučuje na univerzitě a udržuje si spojení s praxí pracovním úvazkem na porodnickém oddělení nemocnice vedeném porodními asistentkami.

Napsala spoustu článků a také knihu Waterbirth (Porod do vody). Nová verze této knihy Revisiting waterbirth – an attitude – to care (Znovu o porodu do vody – názor na péči), kterou vydalo nakladatelství Palgrave v prosinci 2011, je zcela jasným, strukturovaným průvodcem využití vody během porodu, a je základním textem pro porodní asistentky. Prostřednictvím případových studií a shrnutí výsledků výzkumů poskytuje rady založené na důkazech jak studentům, tak odborníkům z praxe.

Od roku 2005 pracuje na volné noze, aby se mohla více věnovat své společnosti Midwife Expert.

Kromě práce v různých státech světa, rozvíjí Dianne i další činnosti:

  • 2010 Členka dozorčí rady společnosti APEC (Action on PreEclampsia)
  • 2012 Jmenovaná odborná poradkyně CQC (Care Commission Controle), pracuje v komisi pro kontrolu kvality ve zdravotnictví
  • 2013 Školitelka kurzů Gentle birth guardian
  • 2014 Zapojena do realizačního týmu NICE UK (National Institute for Clinical Excelence, UK)
  • 2014 Odborná poradkyně Komise pro kontrolu kvality

 

Účast dětí na semináři

Jedná se o odborný seminář, který jsme vzhledem k danému tématu otevřeli i pro veřejnost. Rádi bychom však zdůraznili, že účast malých dětí na semináři není vhodná, a v našich silách není zřízení dětského koutku či zajištění hlídání dětí během akce.
Přednášky i diskuse budou tlumočeny a je tedy třeba, aby se mohli účastníci, ale i přednášející a tlumočnice, soustředit bez rušení.
Prosíme tedy, pokud bude nezbytné, abyste vzaly malé děti s sebou, např. kvůli kojení, buďte ohleduplnévůči ostatním účastníkům semináře a posaďte se na takové místo v přednáškové místnosti, abyste mohly místnost jednoduše opustit, pokud by vaše děti byly hlučné.

Registrační poplatek

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a oběd formou bufetu po oba dny.

  Platba
do 10. 10. *) po 10. 10. **)
Lékař/ka 4 700 Kč
180 EUR
7 000 Kč
270 EUR
Por. asistentka, dula 4 200 Kč
162 EUR
7 000 Kč
270 EUR
Student/ka***), veřejnost****) 1 500 Kč
58 EUR
7 000 Kč
270 EUR

 

*) Při dodatečném odhlášení vám bude vrácená částka snížena o storno poplatek ve výši 2 000 Kč

**) Při dodatečném odhlášení vám bude vrácená částka snížena o storno poplatek ve výši 4.000 Kč

***) Nárok na studentskou slevu mají pouze studenti denního studia, protože se předpokládá, že nepracují a pouze studují a nemají tudíž žádný příjem

****) Jestliže se na seminář přihlásíte jako veřejnost, bude Vám e-mailem zasláno Čestné prohlášení, které vyplníte a odešlete zpět. Teprve po jeho přijetí vám budou zaslány další pokyny.

Pro výši platby je rozhodující datum, kdy byla platba připsána na účet Porodního domu U čápa, o.p.s.

 

POZOR! Jestliže se na seminář nedostavíte, aniž byste předtím svou účast předem zrušili, pak, bez ohledu na důvod, který k Vaší neúčasti vedl, Vám nebude vráceno nic (Vaše peníze budou použity na úhradu nákladů semináře).

 

Přihláška

Na seminář je třeba se přihlásit prostřednictvím online přihlášky, kterou najdete zde.
Pokud se vám nepodaří prostřednictvím uvedeného odkazu dostat se do formuláře přihlášky, zobrazte si v internetovém prohlížeči stránku www.pdcap.cz a hned na úvodní stránce naleznete příslušné informace a fungující odkazy na seminář i přihlášku.

Seminář má i svůj facebook.

Podpořte nás

Podpořte nás
 
Těhotné ženy to nemají snadné. Možnost zvolit si místo porodu a toho, kdo je porodem bude provázet, není v naší zemi samozřejmostí. UNIPA se snaží tuto situaci změnit. Nedokážeme to ale bez Vaší pomoci a podpory. Pro více informací klikněte sem.