Načítám Akce

« Všechny Akce

Unie porodních asistentek Vás zve na kurz

Plánování péče a komunikace s rodinou v krizové situaci (zaměřeno na perinatální ztrátu)

Navigace pro Akce

 

 

Termín konání: 12.-13. ledna 2024

Místo konání: Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno (mapa)

Lektoři:

Kateřina Hájková Klíčová

“Jsem psychoterapeutka, facilitátorka a lektorka. Nabízím podporu všem, kdo hledají řešení v různých náročných situacích. Mezi mé klientky a klienty patří lidé, kteří se chtějí zorientovat v tom, jakou cestou se mají vydat. Pomáhám také lidem, aby se znovu nadechli, mohli najít nové zdroje a s jejich pomocí získali kontrolu nad svými životy. Jako terapeutka chci pomoci klientům se v jejich životech vyznat, zvládat stres a strachy, které jim brání žít spokojený život.
Abych byla svým klientkám a klientům co nejvíc prospěšná, pravidelně se účastním odborných kurzů, individuální supervize a skupinové intervize. Od roku 2020 jsem členkou České asociace pro psychoterapii. Do roku 2019 jsem působila jako výkonná ředitelka Unie porodních asistentek, kde stále působím jako poradkyně na Lince perinatální ztráty. Více o mně najdete zde.”

 

Petra Michalová

Interventka na krizové lince, supervizorka v pomáhajících profesích a ve zdravotnictví. Psychoterapeutka ve výcviku zaměřeném na trauma a jeho mezigenerační přenos. Metodička Týmu perinatální ztráty, autorka metodických příruček, např. Komunikace s rodiči v situaci perinatální ztráty, lektorka krizové intervence. “Mou vizí je nenásilí – v komunikaci, v pomáhajícím vztahu, i ve vztahu k sobě. Mým cílem je rozvoj psychosociální složky péče ve zdravotnictví, péče založená na vztahu, laskavosti a podpoře.”

 

Jana Rellová

“Pracuji jako sestra na novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc (od roku 2015 jako staniční sestra). V roce 2017 jsem absolvovala kurz ICPCN – Úvod do dětské paliativní péče a stala se členkou dětského týmu mobilního hospice Nejste sami v Olomouci. Od roku 2019 jsem lektorkou kurzů ICPCN. V roce 2019 jsem byla jedním z iniciátorů vzniku Konziliárního paliativního týmu ve FN Olomouc, od roku 2021 jsem jeho koordinátorkou. V roce 2021 jsem získala podporu Nadace Abakus pro rozvoj perinatální paliativní péče. Paliativní péče je pro mě stejně důležitá jako jakákoliv jiná součást zdravotní péče.”

 

Jan Hálek

 “Jako neonatolog a dětský neurolog se od počátku své profesní kariéry setkávám s dětmi s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním a jejich rodinami. Od roku 2016 působím jako lékař dětského týmu mobilního hospice, od roku 2019 jsem členem nemocničního paliativního týmu FN Olomouc. Problematiku dětské paliativní péče vnímám jako podstatnou a důležitou, i když jde v ČR o rozvíjející se oblast. Přeji si, aby byla dětská paliativní péče v ČR dostupná pro všechny, kteří ji potřebují a aby byla organickou součástí nejen zdravotnického systému.”

 

 

Anotace:

​Vítejte v kurzu zaměřeném na komunikaci jako na prostředek péče.​ Zaměříme se na rozpoznání potřeb člověka v krizové situaci a jejich naplňování​, techniky aktivního naslouchání​, komunikaci s člověkem ​prožívajícím silné emoce a naplňování vlastních potřeb v souvislosti s nároky pomáhající profese​. V průběhu semináře budeme pracovat ve skupinách, zážitkově, některé techniky si vyzkoušíme během modelových situací.​

Prvním dnem Vás provedou Petra Michalová a Kateřina Hájková Klíčová.​ Druhý den zkušení lektoři Jana Rellová a Jan Hálek přinesou konkrétní kazuistiky z jejich praxe v porodnici a v paliativním týmu. Na konkrétních příkladech si ukážeme možnosti jak plánovat péči, jak s rodiči dojednávat složitá témata a jak se v těchto situacích postarat také o sebe.

Součástí kazuistik budou i praktické situace, při kterých si budou moci účastníci semináře vyzkoušet své reakce a posilovat si svůj komunikační styl v náročných situacích. Celým dnem se bude linout i téma komunikace v týmu a to opět na základě příkladů z praxe.
Konkrétní témata, kterých se dotkneme je sdělování závažné zprávy, neshoda o postupu mezi rodičem a zdravotníkem, příklady plánování péče, neshoda mezi zdravotníky z různých oddělení apod.

 

Účastnické poplatky:

porodní asistentka nebo studentka porodní asistence s členstvím v UNIPA 2700 Kč 

ostatní 3000 Kč 

Příznivou cenu vám můžeme nabídnou díky podpoře Nadace rodiny Vlčkových.

Účastnický poplatek zahrnuje: přípravu a administraci semináře, lektorné, pronájem prostoru, certifikát o absolvování semináře, občerstvení v průběhu semináře. V ceně není zahrnut oběd.

Kapacita jednoho semináře je 20 míst.

Pro koho je kurz otevřen: 

pro porodní asistentky a studentky porodní asistence, primárně členky UNIPA, ale můžou se hlásit i nečlenky a další zdravotníci

Odborná garance:

Seminář je součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a získal odbornou garanci pro porodní asistentky.

Jak se můžete přihlásit:

  • přednost v přihlašování mají do 7. 3. 2023 porodní asistentky a studentky porodní asistence s členstvím v Unii porodních asistentek, které mají zaplacen členský příspěvek na rok 2023

Důležité: pokud nejste členkou Unie porodních asistentek, ale máte zájem o členství, pošlete spolu s přihláškou na seminář i přihlášku ke členství a platí pro Vás jak přednost v přihlašování, tak výhodnější cena.

 

Přihláška na seminář

 

Vyplněnou přihlášku posílejte nejpozději do 10. 1. 2024. Vaše přihláška je závazná. Po odeslání přihlášky Vám do 5 dnů pošleme e-mail s informacemi o rezervaci místa a link k platbě kurzu přes e-shop. Smluvní podmínky najdete zde.

Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail vzdelavani@unipa.cz.

V případě, že si přejete dostávat pozvánky na semináře e-mailem, vyplňte prosím tento formulář. Děkujeme.

 


Podpořeno Nadací rodiny Vlčkových v rámci projektu Unie porodních asistentek: Učíme a podporujeme se navzájem. Perinatální paliativní péče: síťování odborníků, vzdělávání, předávání dobré praxe.

Ilustrační fotografie pochází z webu Pexels. Portréty lektorů z jejich osobních archivů. Děkujeme!

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010