Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Unie porodních asistentek Vás zve na workshop

Narušení bondingu a jeho náprava (úvod do prenatální a perinatální psychologie a hodnocení rizikových žen)

Navigace pro Akce

 

Termín: 16. dubna 2019, 13.00-17.00

Místo: Jako doma, Úvoz 47, Brno (mapa)

 

Lektorka: 

Ellynne Skove, lcat, bc-dmt, ncc, e-ryt z USA je licencovaná somatická psychoterapeutka ze Spojených států. Je zakladatelkou programu Bright Start Babies a tvůrkyní vývojového hnutí GoGo Babies® a programu jógy pro miminka. Ellynne je držitelkou titulu Masters v tanečně pohybové terapii a je certifikovaná v prenatální a perinatální psychologii a zdraví. Jako terapeutka a vychovatelka pracuje již více než 35 let. V New Yorku má studio NEST SPACE: Útočiště pro děti a jejich rodiny. Ellynne pořádá školení a navštěvuje klienty v České republice od roku 2009.

Ellynne Skove is licensed somatic psychotherapist in the United States. She is the founder of Bright Start Babies and creator of the GoGo Babies® developmental movement and baby yoga program.  Ellynne holds a Masters degree in Dance/Movement therapy and a graduate certificate in Pre and Perinatal Psychology and Health. She has practiced as therapist and educator for over 35 years. Based in New York, she has a studio there, NEST SPACE: a Haven for Babies & Their Families.  Ellynne has been running trainings and seeing clients in the Czech Republic since 2009. 

 

Anotace:

Bonding je intenzivní zdravá potřeba, kterou zažívá matka k dítěti v děloze a po jeho narození. Je to pouto, které vytváří onen silný savčí instinkt chránit a pečovat o své mládě. U všech savců probíhá bonding s mláďaty a potomci si pak vytváří vazbu (attachment) na svou matku. Bonding a attachment jsou zásadní elementy pro přežití. Důvěra, vnímání sama sebe, schopnost vytvářet vztahy s ostatními, schopnost pracovat s ostatními a mít radost ze života jsou klíčovými aspekty bondingu, které mohou ovlivnit životní prospívání. Toto prospívání je jak emocionální tak fyziologické. V těhotenství a během porodu může dojít k narušení bondingu, což ovlivňuje zdraví matky a dítěte. Výsledkem mohou být poporodní proměny nálady a úzkostné poruchy na straně matky, kojenecké koliky a neutišitelný pláč u miminek a také děti, které jsou chladné, odtažité nebo agresivní. Později v životě vidíme dospělé, kteří nejsou schopni udržet zdravé vztahy v manželství, práci a společenském životě. Pokud jsme schopní posoudit klientky a pacientky, můžeme upozornit zdravotníky na narušený bonding a umožnit tím jejich převzetí do správné péče. V tomto workshopu se dozvíme o prenatální a perinatální psychologii a zdraví a zaměříme se na bonding, jeho narušení a nápravné intervence. Budeme zkoumat otisky početí, těhotenství a porodu.

Bonding is the intense feeling a mother has for her baby in utero and after birth.  IT is the “glue” that creates the strong mammalian instinct to protect and care for her young.  All mammals bond to their young and the babies then form attachment to their mothers.  Bonding and attachment are crucial to survival. Trust, sense of self, ability to relate to others, work with others, and enjoy life are the key aspects of bonding and attachment that can influence thriving in life.   This thriving is both emotional and physiological. In pregnancy and birth there can be bonding disruptions that influence the health of the mother and baby.  Post partum mood and anxiety disorders can result, colicky and inconsolable babies, as well as children who are cold, distant, and abusive.  Later in life, we see adults who are unable to sustain healthy relationships in marriage, work, and social endeavors. Being able to assess clients and patients can alert health professionals to bonding disruptions and enable them to refer to proper care. In this workshop we will learn
about pre and perinatal psychology and health, and focus on
bonding, bonding  disruptions, and bonding  repair interventions.  We will examine conception, gestational, and birth imprints.

 

Účastnické poplatky:

jsem členka nejsem členka
porodní asistentka 950,- 1400,-
studentka porodní asistence 850,- 1050,-
porodní asistentka na mateřské/rodičovské dovolené 850,- 1050,-

ostatní

1400,-

 

Účastnický poplatek zahrnuje: přípravu a administraci workshopu, tištěné materiály, lektorné, pronájem sálu, tlumočnici, certifikát o absolvování workshopu a občerstvení v průběhu workshopu.

Kapacita workshopu je 25 míst. Je zajištěno tlumočení do češtiny.

Jak se můžete přihlásit:

  • přednost v přihlašování mají do 23. 3. 2019 porodní asistentky a studentky porodní asistence s členstvím v Unii porodních asistentek, které mají zaplacen členský příspěvek na rok 2018

Důležité: pokud nejste členkou Unie porodních asistentek, ale máte zájem o členství, pošlete spolu s přihláškou na seminář i přihlášku ke členství a platí pro vás jak přednost v přihlašování, tak výhodnější cena

Přihláška na workshop

Vyplněnou přihlášku posílejte nejpozději do 14. 4. 2019. Vaše přihláška je závazná. Po odeslání přihlášky Vám do 5 dnů pošleme e-mail potvrzující rezervaci vašeho místa a údaje k platbě.

Případné dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail vzdelavani@unipa.cz.

V případě, že si přejete dostávat pozvánky na semináře e-mailem, vyplňte prosím tento formulář. Děkujeme.


Ilustrační fotografie byla zakoupena v rámci projektu České ženské lobby Hájíme práva českých žen (06/2016, zdroj: www.depositphotos.com). Portrét lektorky pochází z jejího osobního archivu.  Děkujeme. 

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010