Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Unie porodních asistentek sdílí pozvánku na online kurz Centra naděje a pomoci

Kurz pro poradce přirozeného plánování rodičovství

Navigace pro Akce

Poradenství v oblasti přirozeného plánování rodičovství (PPR), zodpovědného přístupu k otázkám lidské sexuality a pořádání přednášek v rámci prevence rizikového sexuálního chování vyžaduje nejen teoretické znalosti z lidské reprodukce, ale i znalosti základů pedagogiky, psychologie poradenství, komunikační dovednosti. Mnohé můžete získat v kurzu pro poradce přirozeného plánování rodičovství.

Termíny konání: 14. 5.-26. 6. 2021

pátek   14. 5. 16:00-19:00

sobota 15. 5.   9:00-17:00

pátek   25. 6. 16:00-19:00

sobota 26. 6.   9:00-17:00

sobota  27. 11. závěrečná zkouška 9:00-13:00

Místo konání: ONLINE, pro účastníky je nabízena případná osobní konzultace v rámci Centra naděje a pomoci, Vodní 13, Brno, po předchozí domluvě

Lektorka: MUDr. Ludmila Lázničková

Cílem kurzu je:

 • získat jistotu ve vyhodnocování záznamů dle symptotermální metody

 • získat základní informace o ostatních metodách PPR, jejich výhody, nevýhody, orientace v záznamech cyklů

 • doplnit si informace o metodách antikoncepce a řešení nechtěné neplodnosti

 • získat podněty pro individuální i skupinovou práci s dospělými, s dospívajícími, včetně podnětů ze základů psychologie a pedagogiky

Účastník získá nebo si rozšíří znalosti v daných oblastech:

  • znalosti metod přirozeného plánování rodičovství
  • informace o antikoncepci a řešení nechtěné neplodnosti

  • základy psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie, komunikace pro práci s klientem

  • základy pedagogiky, specifika práce s dospělými a s dospívajícími

  • podněty k práci při krátkodobé a dlouhodobé přípravě na manželství a pro přednáškovou činnost v rámci prevence rizikového sexuálního chování mládeže

Časový rozsah kurzu:

 Celkem 40 hodin:

 • 20 hodin výuky (26,5 vyučovacích) v pátek a sobotu
 • 6 hodin samostudia dle zadaných instrukcí
 • 10 hodin praxe – práce s klienty
 • 4 hodiny (5,5 vyučovacích) závěrečná zkouška (obhajoba praktické části spolu s prokázáním teoretických znalostí).

Informace k závěrečné zkoušce:

Zkouška z teorie vyžaduje prokázání znalostí

 • pravidel symptotermální metody 
 • orientace v záznamech vedených podle jiných metod PPR, orientace v ostatních metodách PPR a metodách antikoncepce, v metodách asistované reprodukce
 • základů anatomie a fyziologie reprodukčních orgánů
 • základů psychologie a pedagogiky ve vztahu k práci s klientem a v rámci přednáškové činnosti týkajících PPR či prevence rizikového sexuálního chování mládeže.

Pro praktickou část se vyžaduje:

 • prokázání schopnosti práce s klientem. Je nutné předložit záznamy 2 cyklů od 2 klientek (celkem tedy 4 cykly) se záznamy o provedeném poradenství. V odůvodněných případech je možné tyto konzultace nahradit provedením 2 přednášek týkajících se PPR či prevence rizikového sexuálního chování.
 • prokázání o praktikování PPR ve vlastním vztahu – záznamy 2 vlastních cyklů (v případě muže záznamy od manželky)
 • prezentaci kazuistiky 1 z klientek dle předchozí domluvy

Podmínky pro přihlášení:

absolvování kurzu STM + úspěšné zodpovězení vědomostních otázek v rámci vstupního testu

Odborná garance:

Kurz je součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a získal odbornou garanci.
Informace o ceně, přihlášku a další informace najdete tady.

Podpořte nás

Podpořte nás