5.2.2018

Stanovisko České asociace dul k doprovodu svých členek u porodu doma

Česká asociace dul vydala v průběhu ledna 2018 stanovisko k přítomnosti svých členek u domácího porodu:

Dula ženě poskytuje podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Charakterem se práce duly řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Dula specifickým způsobem doplňuje práci porodních asistentek, lékařů a zdravotních sester. Duly České asociace dul (ČAD) ve své práci vycházejí z postupů doporučených na základě vědeckých studií publikovaných např. v databázi Cochrane; zároveň respektují přání a volbu rodičky. Jsou vázány Etickým kodexem ČAD.

Česká asociace dul respektuje a podporuje svobodnou volbu místa porodu a poskytovatele zdravotní péče.Podporujeme porodní asistentky – vysokoškolsky vzdělané zdravotnice – v jejich právu na výkon profese v plném rozsahu.

Duly České asociace dul jsou připraveny doprovázet rodičky u porodu v nemocnici, doma, v porodním domě (až bude fungovat), pokud u porodu asistuje (porod vede) náležitě kvalifikovaný zdravotník či zdravotnice, tedy porodní asistentka nebo lékař či lékařka.

Česká asociace dul svým členkám jednoznačně nedoporučuje doprovázet u porodu doma bez asistence příslušně kvalifikované zdravotnice či zdravotníka.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010