class="page-template-default page page-id-516 page-child parent-pageid-476 woocommerce-no-js tribe-no-js mega-menu-main-menu"

Pro členky

Milé členky,

jsme rády, že můžeme společně pracovat na rozvoji a profesionalizaci oboru porodní asistence.

Nejčastěji hledáte

Služby pro členky

 • Vytváření odborných pomůcek (gravidimetr, brožura Akutní stavy v porodnictví – připravujeme na únor 2019)
 • Vzdělávání porodních asistentek a studentek porodní asistence (seznam akcí)
 • Služby pro studentky porodní asistence (anglicko-český slovník odborných pojmů z porodnictví, pravidelná setkávání studentek, konzultace bakalářských prací, podpůrná facebooková skupina)
 • Prosazování zájmů porodních asistentek (dohadovací řízení s pojišťovnami,
  členství v pracovní skupině při Radě vlády pro rovnost žen a mužů, členství v pracovní skupině pro vzdělávání na Ministerstvu zdravotnictví, připomínkování zákonů, účast na jednáních ke vzniku Komory porodních asistentek…)
 • Vydávání odborných stanovisek (např. Pojištění profesní odpovědnosti, Mlčenlivost zdravotníků, Kompetence porodní asistentky při odebírání novorozeneckého screeningu…)
 • Podpůrná skupina na Facebooku
 • Supervizní skupiny (Praha, Brno)
 • Právní poradenství
 • Odborné poradenství
 • Vzorovou dokumentaci pro komunitní péči
 • Vizitka na Mapě porodních asistentek
 • Propagace práce porodních asistentek (Piknik s porodní asistentkou, poradny na akcích pro rodiče, vydávání propagačních materiálů – leták)
 • Osobní konzultace v případě potřeby (napište nám)

Podpořte nás

Podpořte nás