Odmítnutí vystavení těhotenského průkazu,

Radí Vám: Michaela DobrovolnáDobrý den. Může gynelog odmítnout vystavit těhotenskou průkazku a další vyšetřenî v průběhu těhotenství z důvodu, že klientka uvažuje o tom, že bude rodit v jiné porodnici-nemocnici, než v té, kde působí její gynekolog, u kterého je registrovaná již několik let? Děkuji. Iveta.hypsova@seznam.cz

 

Dobrý den paní Iveto,

ptáte se, zda je možné, aby Vám registrující gynekolog odmítl vystavit těhotenskou průkazku a také Vám odmítl poskytnout vyšetření v těhotenství z důvodu, že nechcete rodit v porodnici, kde působí.

Odpověď najdeme v Zákoně o zdravotních službách 372/2011 Sb. .

Zde je uvedeno, že poskytovatel zdravotní péče (u Vás registrující gynekolog) je oprávněný odmítnout poskytnout zdravotní péči registrovanému pacientovi tehdy, pokud :

-ukončí smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta

-pacienta předá se souhlasem do péče jiného poskytovatele

-pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb

-pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů

-úmyslně a soustavně pacient porušuje individuální léčebný režim.

Lékař je vždy povinen o odmítnutí péče pacienta informovat písemnou zprávou, kde jsou uvedené skutečné odůvodnění.

Důvod, který tedy uvádíte, zde jmenován není a lékaře neopravňuje k tomu, aby Vás odmítl vyšetřit a vystavit Vám těhotenskou průkazku.

Pokud Vás tedy gynekolog odmítne vyšetřit a nevystaví Vám těhotenskou průkazku, doporučuji ho požádat o vystavení zprávy se zdůvodnění odmítnutí péče, případně kontaktovat Českou lékařskou komoru, protože jeho jednání je nelegální a neetické.

S pozdravem,

Mgr. Michaela Dobrovolná

  • Iveta

Podpořte nás

Podpořte nás