Odběry na HIV a syfilis v těhotenství

Radí Vám: Marie VnoučkováVážené porodní asistentky,
ráda bych se dotázala na ” HIV a syfilis odběry” v těhotenství. Žiji v přesvědčení, že VŠECHNA vyšetření v těhotenství jsou dobrovolná a mohu odmítnout kterékoli ( nebo všechna) z nich. Dnes mne však gynekolog odmítl přijmou k další péči z důvodu, že jsem odmítla “odběry” a trval na tom, že prvotrimestrální screening odmítnout sice klidně mohu, ale odběr na HIV a syfilis rozhodně nikoli- prý je to dané zákonem a jedná se především o ochranu nemocničního personálu. Žádnou takovou informaci jsem však nikde nenašla… Našla jsem pouze informaci, že pokud žena v těhotenství tyto odběry neabsolvuje, odběr se provádí neprodleně po porodu ( a žena se musí podrobit vyšetření ?!) .Ptám se Vás tedy : 1) Je zákonem daná povinnost absolvovat odběry na HIV a syfilis v těhotenství, případně ihned po porodu? 2) Je pravděpodobné, že by komunitní PA odmítla o mne pečovat v případě, že bych tyto testy neabsolvovala? Děkuji Vám za odpověď, Lesnička

Dobrý den Lesničko,

děkujeme za zajímavý dotaz. 

Gynekolog o Vás dál odmítá pečovat. Zdůvodňuje to tím, že nemůžete odmítnout odběr na HIV a syfilis, když jste těhotná. Že je to dané zákonem, zejména jako ochrana nemocničního personálu. Prvotrimestrální screening odmítnou můžete. Vás zajímá, zda je zákonem daná povinnost absolvovat odběry na HIV a syfilis v těhotenství, případně ihned po porodu a zda by komunitní porodní asistentka o Vás také odmítla pečovat, když ta vyšetření nebudete mít.

Pokusím se postupně na Vaše otázky najít odpověď. V první řadě bych ale chtěla říct, že testy na HIV a syfilis se těhotným ženám dělají z důvodu, že obě tyto choroby, pokud je žena má v těhotenství, mohou přejít na dítě a mohou způsobit vrozenou syfilitidu nebo vrozený AIDS. Zároveň jsou známy léky, které účinně přenosu těchto chorob z matky na dítě brání a nebo alespoň pravděpodobnost přenosu výrazně snižují. To považuji za primární důvod. Tedy ochrana zdraví nenarozeného dítěte. To že se chrání personál je jistě také pravda. Nejen personál, ale i ostatní pacienti, které by dotyčný nemocný člověk mohl ohrozit. Pravidla poskytování péče mají být v nemocnicích i všech ostatních zdravotních zařízení nastavena tak, aby k případnému přenosu mezi pacientem a zdravotníkem i mezi pacienty vzájemně nedošlo. To znamená, že ke všem se chováme jako k potenciálním přenašečům. Zároveň je obvyklé, že před některými plánovanými zákroky, zejména před operacemi se běžně HIV i syfilis testují a to i s vědomím toho, že ne vždy se odhalí. Zpravidla se totiž testují protilátky a ty se v těle nakaženého vytvářejí až po určité době. U syfilis to může být několik týdnů u HIV až několik měsíců. Z toho plyne, že ani odběr a negativní test není úplná jistota, že dotyčný není nakažen nějakou kratší dobu.

Zároveň platí, že veškerá vyšetření a veškeré zákroky se mohou dělat u kohokoliv, tedy i těhotných pouze s informovaným souhlasem. U testů by se navíc mělo poskytovat i před testové a po testové poradenství, které člověku přináší informace, co že mu hodláme testovat, co můžeme zjistit a jaké to bude mít pro něj následky. Po testu pak co v testu vyšlo a co s tím dál. 

Takže bych spíš řekla, ne že žena může odmítnout jakékoliv vyšetření, ale pokud někdo něco vyšetřovat chce, má si vyžádat od ženy informovaný souhlas.

Co se týká HIV, tak pravidla upřesňuje zákon 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví – Zákony pro lidi, kde je v §71 odstavci 2a uvedeno, že těhotným ženám se vyšetření může učinit i bez souhlasu. Co se týká syfilis o takové výjimce nevím. Tak se domnívám, že test na syfilis se může udělat i těhotným ženám pouze s jejich informovaným souhlasem.

Takže když to shrnu, domnívám se, že v těhotenství lékař může udělat test na HIV bez souhlasu těhotné a na syfilis pouze se souhlasem těhotné. Nikde není dáno, že se těhotná žena těmto vyšetřením podrobit musí, ale dokážu si představit, že pokud se nepodrobí a dojde k nakažení nenarozeného dítěte, může žena čelit potížím ve smyslu nařčení z ohrožení zdraví dítěte nebo něco takového.

Pokud žena nebyla v těhotenství vyšetřena, tak se domnívám, že po porodu, kdy už není těhotná, může lékař udělat obě vyšetření ženě pouze s jejím informovaným souhlasem. Co se týče dítěte, myslím, že u něj po porodu může udělat obě vyšetření lékař se souhlasem zákonného zástupce, pokud však zákonný zástupce souhlas neudělí, myslím, že je pro lékaře velice snadno zdůvodnitelné proč u dítěte vyšetření udělá i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Udělá odběry v zájmu zdraví dítěte, při neznámém stavu matky, v souvislosti s jejím netestováním. Oba testy se dají dítěti udělat z odběru pupečníkové krve bezprostředně po porodu. 

Co se týká možnosti, že by Vás komunitní porodní asistentka odmítla vzít do péče pouze v souvislostí s Vaší neochotou se testovat na HIV a syfilis, je spíš méně pravděpodobná. Porodní asistentka v komunitní péči testy nedělá. Může Vám pomoci orientovat se v tom, zda je nějaké riziko, že byste některou z těchto chorob mohla mít. Rizikový je zejména pohlavní styk s nakaženou osobou, sdílení injekčních stříkaček s nakaženou osobou atp. Pokud by porodní asistentka usoudila, že riziko chorob se vzhledem k Vaší anamnéze nedá stoprocentně vyloučit, odkáže Vás k lékaři, který by Vám pak testy udělal. Zároveň je dobré si uvědomit, že pokud porodní asistentka nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, je péče poskytovaná na základě vzájemné domluvy/smlouvy mezi ženou a porodní asistentkou. A pokud si porodní asistentka péči podmíní tím, že testy musíte mít, pak Vás odmítnou může.

Nevím, zda jsem uspokojila Vaše požadavky úplně ve všech bodech. Váš dotaz je velice specifický. Často jsem uváděla myslím si, domnívám se atd. Pokud by Vás zajímal názor právníků zabývající se lidskými právy, obraťte se prosím na poradnu Ligy lidských práv. Jistě Vám odpoví s větší erudicí. 

Přeji Vám, abyste se nadále setkávala s lékaři a porodními asistentkami, kteří Vás budou poslouchat a respektovat, zároveň Vám budou umět objasnit to, co objasnit potřebujete. Přeji klidné těhotenství a porod a zdravé miminko.

Za tým poradny Rodím v klidu

Marie Vnoučková

porodní asistentka

  • Lesnička

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010