Domácí porod v ČR

Radí Vám: Marie VnoučkováDobrý den,

já jsem Ben R. a jsem z Ameriky.
Moji ženu, která se jmenuje, Sára, je taky z Ameriky. Máme dvě děti a čekáme miminko v lednu.

Chtěli bychom více informací.
Jsme z Ameriky, hledáme PA. Nevíte, zda jsou v České republice povoleny porody doma? Obě naše děti se narodily doma v Americe.

Děkuji.

Dobrý den Bene,

velice nás těší váš zájem o informaci, zda jsou porody doma v České republice povoleny.

Váš zájem je logický, neboť vaše dvě děti se narodily doma v Americe a hledáte porodní asistentku k porodu doma zde v ČR.

Žádný právní předpis v České republice porody doma nezakazuje. Žádný je ani nezmiňuje. Proto platí, co není zakázáno, je povoleno. Vaše žena tedy může porodit své dítě doma i v České republice. Problém ale může nastat s hledáním porodní asistentky, která by vám při porodu doma poskytovala péči. Právní předpisy porodním asistentkám poskytovat péči v domácím prostředí nezakazují, zároveň ji nijak neupravují. V České republice sice mají porodní asistentky ve svých kompetencích vést fyziologický porod na svou vlastní odpovědnost, ale Ministerstvo zdravotnictví a mnoho zdravotnických odborníků vyjadřuje názor, že tak může činit pouze v porodnici. To je ale pouze názor, který není nijak podložen ani odborně ani právně.

V České republice tedy formálně panuje svoboda volby místa a způsobu porodu, někteří jedinci a některé instituce však maří volbu tím, že ženám znemožňují dostat profesionální péči při plánovaném porodu doma. Je to velký paradox.

Unie porodních asistentek se ztotožňuje se stanoviskem Mezinárodní konfederace porodních asistentek. Originální text v angličtině.

Situace v České republice vede k tomu, že mnoho žen rodí doma neasistovaně, často bez přípravy. Já doporučuji ženám, aby rodily doma pouze tehdy, pokud jsou zdravé, těhotenství se vyvíjí normálně, dítě je donošené v poloze hlavičkou a žena má zajištěnou péči porodní asistentky a zároveň následnou péči pro případ, že se porod nevyvíjí fyziologicky.

Doufám, že se vám podaří porodní asistentku najít a porodit v souladu s vašimi potřebami, s respektující péčí a bezpečně. Ať už to bude v ČR doma, v porodnici a nebo v jiné zemi, kde zdravotní systém počítá i s tím, že rodina může plánovat porod doma a že to je volba, která může být bezpečná.

Za tým poradny Rodím v klidu

Marie Vnoučková

porodní asistentka

  • Ben

Podpořte nás

Podpořte nás